ابعاد هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی و روش پژوهش بر حسب پارادایم‌های پژوهش

پارادایم پژوهشهستی‌شناسیمعرفت‌شناسیروش‌شناسیروش‌های پژوهشی
تجربی - تحلیلی
(اثبات‌گرایی)
واقعیت یک پدیده مادی و مستقل است و باید کشف شوددانش می‌تواند عینی باشد و هرگز با ارزش‌ها و سایر عواملی که منجر به نوعی سوگیری می‌شود، آلوده نمی‌شود.متخصصان گزاره‌های پژوهش را صورت بندی کرده و تحت شرایط کنترل شده و به طور دقیق آن‌ها را بررسی می‌کنند تا به دانش برسند.پژوهش‌های آزمایشی با استفاده از ابزارهای کمّی کاملاً کنترل‌شده است.
تجربی - تحلیلی
(پسااثبات‌گرایی)
واقعیت یک پدیده مادّی و مستقل از ماست، اما نمی‌توانیم به طور کامل به آن پی ببریم.عینیت دانش یک هدف آرمانی است و چنانچه کنترل مناسب صورت نگیرد، ارزش‌ها و سایر عوامل موجب ایجاد سوگیری می‌شوند.دانش از گردآوری تدریجی یافته‌ها، آزمون فرضیه‌ها و پی بردن به روابط آن‌ها و ساختن نظریه‌ها حاصل می‌شود.انجام پژوهش‌های شبه آزمایشی، طراحی پژوهش‌های دو گروهی پس آزمون - پیش آزمون و پژوهش‌های غیرآموزشی کنترل شده
تفسیریواقعیت یک پدیده‌ی مادّی نیست و وابسته به تجربیات و تفسیر انسان از آن است.
واقعیت مستقل از پژوهشگر نیست، اما به طور اجتماعی ساخته می‌شود و می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد.
دانش عینی نیست، بلکه ذهنی است.
دانش از تعامل بین پژوهشگر و موضوعات پژوهشی حاصل می‌شود.
دانش از طریق ارایه‌ی تفسیرهای مختلف و متعدد از واقعیت و ایجاد یک الگوی مورد توافق حاصل می‌شود.مطالعه‌ی موردی، قوم‌نگاری، گروه‌های کانونی، پدیدارشناسی، و پژوهش‌های تاریخی
انتقادیواقعیت یک پدیده مستقل از ماست، اما هرگز نمی‌توانیم به طور کامل به آن پی ببریم.دانش عینی نیست، لکه ذهنی است.
ارزش‌ها و قدرت‌، نقش اساسی در ایجاد دانش ایفا می‌کنند.
دانش و مواردی از قبیل برابری، عدالت و قدرت به طور قابل ملاحظه‌ای با هم ترکیب شده‌اند.
پژوهش‌ها در پی شناسایی اثرات قدرت و نابرابری به جست‌و‌جو می‌پردازد و افراد را در قبال شرایط محیطی و اجتماعی توانمند می‌کند.پژوهش‌های مشارکتی، اقدام پژوهی، قوم نگاری انتقادی
پساساختارگراییواقعیت یک پدیده‌ی اجتماعی چندبعدی است که در لایه‌های زبان و گفتمان نهفته است.وقایع بر حسب فرایند اعمال قدرت و روابط اعمال سلطه و افشاسازی آن‌ها شناخته می‌شوند.پژوهش در پی آن است که چگونگی شکل‌گیری منافع غایی که از نابرابری‌های اجتماعی حاصل ‌می‌شود، آشکار شود.تحلیل گفتمان
منبع

رضوی، سید مصطفی، اکبری، مرتضی، جعفر زاده، مرتضی و زالی، محمد رضا (۱۳۹۲)، بازکاوی روش تحقیق آمیخته، چاپ دوم، تهران: انتشارت دانشگاه تهران، ص ۱۶.

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب
این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی 
  • جالب 
  • مفید 
  • خسته کننده 
  • به درد نخور 

این هم ببینید:

آداب حضور حرفه ای در شبکه های اجتماعی مجازی

آداب حضور حرفه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مجازی

نکاتی پیرامون عکس پروفایل؛ نام و آی دی؛ شخصیت مجازی و حقیقی؛ بیوگرافی؛ پیغام شخصی و گروهی؛ پست مرتبط و نامرتبط؛ حریم خصوصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *