ارزش های خلاق و ارزش های تجربی، چگونه به زندگی معنا می بخشند؟!

ارزش های خلاق که با فعالیت آفریننده و زایا ادراک می شود، معمولاً ناظر به نوعی کار است. هر چند که ارزش های خلاق را می توان در همه ی زمینه های زندگی نمایان ساخت. با عمل آفریدن اثری ملموس یا اندیشه ای ناملموس یا خدمت به دیگران که بیانی فردی است، می توان به زندگی معنا بخشید.

اگر لازمه ی ارزش های خلاق، ایثار و عرضه به جهان است، لازمه ی ارزش های تجربی دریافت از جهان است. این پذیرا شدن می تواند به اندازه ی آفرینندگی معنابخش باشد. بیان ارزش های تجربی، مجذوب شدن در زیبایی عوالم طبیعت یا هنر است. به اعتقاد فرانکل، با تجربه ی شدت و عمق جنبه هایی از زندگی، مستقل از هر گونه عمل مثبت فرد می توان به معنای زندگی دست یافت.

منبع:

شولتس، دو آن (۱۳۹۳)، روانشناسی کمال الگوهای شخصیت های سالم، ترجمه ی گیتی خوشدل، تهران: پیکان. ص ۱۶۱-۱۶۲.

این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی 
  • جالب 
  • مفید 
  • خسته کننده 
  • به درد نخور 
فروشگاه محصولات ارگانیک اصیل آنلاین

این هم ببینید:

تغییر راهی برای خلاقیت 310x165 - تغییر؛ راهی برای خلاقیت

تغییر؛ راهی برای خلاقیت

موفقیت اتفاقی نیست، بزرگان برای نیل به اهداف خود هر کدام راه و روش خود را پیش گرفته اند. اکنون از خلاقیت وودی آلن و روش او برای رسیدن به فکر تازه می‌گوییم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *