آیا در شرایط تغییرناپذیر سرنوشت هم می توان به زندگی معنا بخشید؟!

ارزش های خلاق و تجربی، با تجربه های غنی سرشار و مثبت انسانی –غنای زندگی خواه از طریق آفرینش خواه از طریق تجربه- سروکار دارد. اما زندگی فقط متشکل از تجربه های غنی و والا نیست. رویدادها و نیروهای دیگری چون: بیماری، مرگ یا وضعیتی که خود فرانکل در آشویتس با آن رویاروی گردید، زندگی مان را محدود می کنند. اما در چنین اوضاع و احوال منفی که نه زیبایی در آن به تجربه در می آید و نه مجال آفرینندگی هست، چگونه می توان معنایی یافت؟

در این جاست که نقش سومین ارزش –ارزش های گرایشی– نمایان می شود. به اعتقاد فرانکل، سرنوشت عینی ما بدان پایه دلسردکننده و ویرانگر نیست که گرایش ما به آن. به اعتقاد فرانکل، در ناپیمودنی ترین راه ها و در نومیدکننده ترین و ظاهراً در یأس آورترین وضعیتهاست که می توان عظیم ترین معنا را یافت. و در چنین شرایطی است که شدیدترین نیاز به معنایابی جان می گیرد.

موقعیت هایی که ارزش های گرایشی را می طلبند، آن هایی هستند که دگرگون ساختن آن ها یا دوری گزیدن از آن ها در توان ما نیست –یعنی شرایط تغییر ناپذیر سرنوشت. به هنگام رویارویی با چنین وضعی، تنها راه معقول پاسخگویی، پذیرفتن است. شیوه ای که سرنوشت خویش را می پذیریم، شهامتی که در تحمل رنج خود و وقاری که در برابر مصیبت نشان می دهیم، آزمون و سنجش نهایی توفیق ما به عنوان یک انسان است.

فرانکل با عرضه داشتن ارزش های گرایشی به صورت یکی از راه های معنا بخشیدن به زندگی، این نوید را به ما می دهد که هستی انسان حتی در دردناکترین موقعیت ها می تواند معنا و منظوری بیابد. می توانیم معنای زندگی خویش را تا آخرین لحظه ی هستی حفظ کنیم. تا زمانی که هشیاریم، ناگزیریم به ارزش ها پی ببریم. این مسئولیت انسانی است که اگر در پی سلامت روان باشیم نباید از آن چشم بپوشیم.

کسانی که در زندگی معنا می یابند، به حالت فرارفتن از خود میرسند که برای شخصیت سالم واپسین حالت هستی است.

منبع:

شولتس، دو آن (۱۳۹۳)، روانشناسی کمال الگوهای شخصیت های سالم، ترجمه ی گیتی خوشدل، تهران: پیکان. ص ۱۶۲-۱۶۳.

این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی 
  • جالب 
  • مفید 
  • خسته کننده 
  • به درد نخور 
فروشگاه محصولات ارگانیک اصیل آنلاین

این هم ببینید:

غزلی شورانگیز از مولانا!

🔆 از بد پشیمان می‌شوی الله گویان می‌شوی آن دم تو را او می‌کشد تا …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *