آیا تصمیم من ناشی از تنبلی، ترس، طمع و یا هر سه مورد است؟!

طمع، تنبلی و احتیاط از خصوصیات انسان است و با طبیعت او جور درمی آید؛ لذا هر کدام از روش های انتخاب را می شود از نظر میزان تأثیر هر کدام از سه خصلت ترس، طمع و تنبلی به محک کشید تا مشخص شود که چقدر در انتخاب راه حل ها تأثیرگذارند و چه نیروی محرکه ای پشت هر انتخاب وجود دارد.

به عنوان مثال فرزند شما اصرار دارد که برایش تفنگ بادی بخرید و شما مخالفت می کنید. به نظر شما چه میزانی از مخالفت شما به خاطر عنصر ترس، طمع، تنبلی و یا هر سه هست؟ یعنی تنبلی برای بازار رفتن و پیدا کردن تفنگ، ترس از خطرآفرینی اسلحه و یا پرداختن پول اسلحه در تصمیم شما برای نخریدن آن چقدر نقش دارند؟

بر اساس تأثیرگذاری هر کدام از سه عنصر ترس، طمع و یا تنبلی ممکن است تصمیمات جانبی دیگری اتخاذ کنید:

  • کودک پول خود را جمع کند تا بعداً با پول خود اسلحه بخرد (رفع مشکل طمع).
  • با یکی دیگر از افراد خانواده برای خرید اسلحه برود (رفع مشکل تنبلی).
  • تا بزرگ شدن حق ندارد چنین وسیله ای را بگیرد و در نهایت در باغ و زیر نظر بزرگتری حق استفاده از آن را داشته باشد (غلبه بر مشکل ترس).

منبع:

کریمی، عبدالله (۱۳۹۴)، کارآفرینان چگونه می اندیشند، تهران: آراد کتاب. صص ۶۴-۶۵.

این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی 
  • جالب 
  • مفید 
  • خسته کننده 
  • به درد نخور 
فروشگاه محصولات ارگانیک اصیل آنلاین

این هم ببینید:

مختصر و مفید

تأثیر متقابل ذهن انسان و رفتار او – قسمت دوم

تصور کنید که ذهن انسان هم مثل پوست اوست. وقتی به پوست سالم دست می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *