ویژگی‌های پژوهش کیفی

پاتن (۱۹۹۰) معتقد است که پژوهش کیفی دارای ویژگی‌های زیر است (ایمان، ۱۳۹۱ ب):

 • پژوهشی طبیعت گرایانه است که در آن موقعیت‌های جهان واقعی آن طوری که کنشگران آشکار می کنند، مطالعه می‌شود؛
 • تحلیلی استقرایی است که در آن پژوهشگر در جزئیات غوطه ور می‌شود، تا مقولات مهم را کشف کند؛
 • پژوهشی کل‌نگرانه است که در آن همۀ پدیده‌های مورد مطالعه، به عنوان یک نظام پیچیده، که چیزی بیش از مجموعۀ اجزایش است، در نظر گرفته می‌شود؛
 • بر داده‌های کیفی، مفصّل، توصیفی و عمیق متکّی است؛
 • بر نزدیکی میان شخصیت و بینش پژوهشگر با مردم، موقعیت و پدیده‌های مورد مطالعه تأکید می‌کند؛
 • یک نظام پویاست که در آن به فرایند و تغییر توجّه می‌شود؛
 • تأکید بر تسلط راهبرد منحصر به فرد و خاص پژوهش است؛
 • اصالت حساسیت بستر و زمینه وجود دارد و با توجه به این، یافته‌ها در زمینۀ اجتماعی، تاریخی و زمانی مربوط به خود قرار می‌گیرند؛
 • بی‌طرفی همدلانه را ترجیح می‌دهد. پژوهشگر، صبورانه به دنبال فهم جهان است، نه اینکه با تمرکز بر عینیت یا ذهنیت زودگذر، به دنبال سست شدن اعتبار پژوهش باشد و
 • در طرح پژوهش انعطاف‌پذیری وجود دارد و پژوهشگر برای پذیرش، به همان اندازه که اعماق را درک می‌کند یا می‌فهمد، آزاد است.
منبع

رضوی، سید مصطفی، اکبری، مرتضی، جعفر زاده، مرتضی و زالی، محمدرضا (۱۳۹۲)، بازکاوی روش تحقیق آمیخته، چاپ دوم، تهران: انتشارت دانشگاه تهران، ص ۲۴.

اطلاعات بیشتر و خرید کتاب
این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • عالی 
 • جالب 
 • مفید 
 • خسته کننده 
 • به درد نخور 
فروشگاه محصولات ارگانیک اصیل آنلاین

این هم ببینید:

چالش‌ها و راهکارهای انجام پژوهش‌های کیفی در ایران – در باب کدگذاری

چالش‌ها و راهکارهای انجام پژوهش‌های کیفی در ایران – در باب کدگذاری

در این یادداشت چالش‌های کدگذاری در پژوهش‌های کیفی در ایران توسط پژوهشگری که در عمل در پایان‌نامه خود با آن مواجه شده و راهکارها آن‌ها ارائه شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *