چی میشد اگه …

چی میشد اگه

 

 1. چی میشه اگه اساتید مهربونتر بودن؟
 2. چی میشه اگه کنکور کارشناسی برداشته میشد؟
 3. چی میشد اگه برای مدتی لباس از فروشگاه قرض کرد؟
 4. چی میشد اگه زمانی که واقعا گشنه ایم بریم بیرون بدون پرداخت پول غذا تهیه کنیم؟
 5. چی میشد اگه بستنی مجانی بود؟
 6. چی میشد اگه ماشینا پرواز می کردن؟
 7. چی میشد اگه بهمون ماشین مجانی میدادن؟
 8. چی میشد اگه انسانا بال داشتن؟
 9. چی میشد اگه گربه ها پنجه نداشتند؟
 10. چی میشد اگه میتونستیم کل دنیا رو تو دو ثانیه ببینیم؟
 11. چی میشد اگه زمان رو زد رفت عقب، اشتباهات خود را جبران کرد؟
 12. چی میشد اگه حافظه مونو از خاطرات بد خالی کنیم؟
 13. چی میشد اگه ماشینا پرواز میکردن توی ترافیک یهو میرفتیم هوا؟!
 14. چی میشد اگه تو خونه غیب میشدیم تو دانشگاه ظاهر میشدیم؟
 15. چی میشد اگه ما یه کشور جهان اولی بودیم؟
 16. چی میشد اگه استاد کارآفرینی رو با نمره بالا پاس میکرد؟
 17. چی میشد اگه کفشام هر روز عوض شن با یه دکمه؟
 18. چی میشد اگه موهای آدم یه هفته ای بلند شه؟
 19. چی میشد اگه هیچ جدایی ای نبود؟
 20. چی میشد اگه ماشینا شبیه یه تخت لوکس بودند؟
 21. چی میشد اگه خارج رفتن مث بهارستان رفتن بود؟
 22. چی میشد اگه ماهیانه یه میلیون به حساب الکی میومد؟
 23. چی میشد اگه تاکسی رایگان بود؟
 24. چی میشد اگه کفش نمیپوشیدیم کلا؟
 25. چی میشد اگه ماشینا بدون بنزین کار کنند با آب؟
 26. چی میشد اگه معلما نمره الکی بدن؟
 27. چی میشد اگه صندلی دانشگاه به صورت رختخواب درمیومد؟
 28. چی میشد اگه شما اینقد سختگیر نبودید؟
 29. چی میشد اگه عینکا برف پاک کن داشتند؟
 30. چی میشد اگه لامپها با صدا روشن و خاموش بشن؟
 31. چی میشد اگه امتحانا همگانی و گروهی بشه؟
 32. چی میشد اگه ماشین خودش راه میرفت؟
 33. چی میشد اگه کل دنیا اینترنت مجانی بود؟
 34. چی میشد اگه بدون صدا حرف میزدیم؟
 35. چی میشد اگه وقتی هوا گرم بود، پنجره ها خودشون باز میشدن؟
 36. چی میشد اگه یه کولر همراهمون بود نیاز به باد زدن نداشتیم؟
 37. چی میشد اگه بعد از تموم شدن کلاسا آشغالا یه گوشه جم میشدن؟
 38. چی میشد اگه میشد کلاس کارآفرینی رو نیای؟
 39. چی میشد اگه استاد ملاباقر همه رو با ۲۰ پاس میکرد؟
 40. چی میشد اگه پول مثل آب توی همه خونه ها بود؟
 41. چی میشد اگه خونه ها شکلاتی بودند؟
 42. چی میشد اگه سربازی رفتن نبود؟
 43. چی میشد اگه مورچه ها و سوسکا نبودن؟
 44. چی میشد اگه هرکسی هر درسی رو دوس داش و مطابق با رشتش نبود امتحان میداد؟
 45. چی میشد اگه نیمه گمشدمون از اول به ما میچسبید؟
 46. چی میشد اگه با بچه هامون به دنیا میومدیم؟
 47. چی میشد اگه استاد ملاباقر اذیتمون نکنه؟
 48. چی میشد اگه نمره منفی هامونو استادمون پاک کنه؟
 49. چی میشد اگه تو دانشگاه غذامونو خودمون انتخاب کنیم؟
 50. چی میشد اگه وقتی گریه میکردی کسی اشکاتو نمیدید؟
 51. چی میشد اگه درختا هر میوه ای رو که میخواستیم میدادند؟
 52. چی میشد اگه خونه ها معلق بودن و میتونستیم هرجا که میخواستیم خونمونو ببریم؟
 53. چی میشد اگه بریم تو تلویزیون؟
 54. چی میشد اگه میگفتند فارغ التحصیل شدی، دیگه ادامه نده؟
 55. چی میشد اگه یه روز کامل واسه خودت سکوت میکردی؟
 56. چی میشد اگه ناخنا نمیشکست؟
 57. چی میشد اگه به جای آب از شیر، آب پرتقال میومد؟
 58. چی میشد اگه آدم با هر استادی دلش میخواس درس برمیداش؟
 59. چی میشد اگه به جای بارون همبرگر میومد؟
 60. چی میشد اگه یه جایی درست میشد برای ترک دروغ برای آدمای دروغگو؟
 61. چی میشد اگه ثانیه های خوش دنیا رو میتونستیم نگه داریم؟
 62. چی میشد اگه هرموقع دوس داشتیم آدم موردنظرمونو پیش خودمون ببینیم؟
 63. چی میشد اگه تمام پیاده روها متحرک بودن و ما راه نمیرفتیم؟
 64. چی میشد اگه شکم و سر زیپ داشت؟
 65. چی میشد اگه شب چشم رو میبستیم لامپ خاموش میشد؟
 66. چی میشد اگه بندای کفش خودش باز و بسته میشد؟
 67. چی میشد اگه دکمه لباس خودش بسته میشد؟
 68. چی میشد اگه موادغذایی رو وقتی قاطی میکردیم خودش پخته میشد؟
 69. چی میشد اگه کنترل و عینک مثل گوشی زنگ میخورد تا موقع گم شدن پیداشون میکردیم؟
 70. چی میشد اگه تابستون برف میومد؟
 71. چی میشد اگه همه دختر بودن؟
 72. چی میشد اگه مردها به جای زن ها حجاب داشتن؟
 73. چی میشد اگه نقش پدر و مادر و فرزند برعکس بود؟
 74. چی میشد اگه همه پابرهنه راه میرفتن؟
 75. چی میشد اگه همه کچل بودن؟
 76. چی میشد اگه تو هوای گرم تابستان، کابشن می پوشیدن؟
 77. چی میشد اگه تو خیابون همه ماشینا به هم میزدن؟
 78. چی میشد اگه پلیس وجود نداش؟
 79. چی میشد اگه همه چیز آزاد بود؟
 80. چی میشد اگه دختر نصف موهاشو کچل میکرد و به جاش یه چیز دیگه به جز مو درمیومد؟
 81. چی میشد اگه چشم جای لب بود، لب جای چشم؟
 82. چی میشد اگه حیوان انسان بود، انسان حیوان؟
 83. چی میشد اگه قلب آدما رو میشد خوند؟
 84. چی میشد اگه یخچال راه میرفت؟
 85. چی میشد اگه خودکارا حرف میزدند؟
 86. چی میشد اگه جورابا بو نمیگرفتند؟
 87. چی میشد اگه لباسا کثیف نمشدند؟
 88. چی میشد اگه غذا منو میخورد نه من غذا رو؟
 89. چی میشد اگه غذا نمیخوردیم؟
 90. چی میشد اگه کفشام بچه دار میشدند؟
 91. چی میشد اگه درختا عروسی میکردند؟
 92. چی میشد اگه کتابا رو تزریق میکردیم؟
 93. چی میشد اگه آسمون زمین بود؟
 94. چی میشد اگه ابرو نداشتیم؟
 95. چی میشد اگه همه کور بودند؟
 96. چی میشد اگه صندلی ها پرواز میکردن کلاس به کلاس با دکمه ای که روش بود میرفت؟
 97. چی میشد اگه خورشید مثل کولر عمل میکرد؟
 98. چی میشد اگه وقتی چایی میخوری خنک شی؟
 99. چی میشد اگه زیر کفشا اسکی بود لیز میخوردیم روشون؟
 100. چی میشد اگه مترو شلوغ نبود؟
 101. چی میشد اگه وقتی میری پاساژ پول ندی واسه خریدات؟
 102. چی میشد اگه پشت چراغ قرمز پذیرایی بشیم؟
 103. چی میشد اگه نرفته کلاس، درسا رو پاس کنیم؟
 104. چی میشد اگه تو همه ی خیابونای تهران تو تابستون کولر بود؟
 105. چی میشد اگه حراست داف بود؟
 106. چی میشد اگه هروقت میخواستی دستشویی میکردی بدون ایزی لایف؟
 107. چی میشد اگه آدم وقتی میخوابید برا آب و دستشویی بیدار نشه؟
 108. چی میشد اگه مادرها تا آخر زندگی زنده بودند؟
 109. چی میشد اگه بین بچه ها فرق قائل نبودند؟
 110. چی میشد اگه طلاق نبود؟
 111. چی میشد اگه همه پولدار بودند؟
 112. چی میشد اگه توی دنیا تصادف نبود؟
 113. چی میشد اگه مریضی وجود نداشت؟
 114. چی میشد اگه ایران بسیار جای خوبی از لحاظ اقتصادی بود؟
 115. چی میشد اگه کتاب و دفتر وجود نداشت؟
 116. چی میشد اگه ناخنام بلند بود؟
 117. چی میشد اگه بدنم ضعیف نبود؟
 118. چی میشد اگه خواب آدم کم بود؟
 119. چی میشد اگه از چرم استفاده نمیکردیم؟
 120. چی میشد اگه همدیگه رو مسخره نمیکردیم؟
 121. چی میشد اگه همه احساس خوشبختی میکردند؟
 122. چی میشد اگه همه ساعت داشتند؟
 123. چی میشد اگه به تایم اهمیت میدادیم؟
 124. چی میشد اگه همه دستبندهای دنیا مال من بود؟
 125. چی میشد اگه جنگ نبود؟
 126. چی میشد اگه آدم ها ناپدید میشدند؟
 127. چی میشد اگه زمان متوقف میشد؟
 128. چی میشد اگه جوهر خودکار تمام نمیشد؟
 129. چی میشد اگه ماشینا قابل سرقت نبودند؟
 130. چی میشد اگه حقوق همه یکسان بود؟
 131. چی میشد اگه تو یخچال همیشه همه چیز بود؟
 132. چی میشد اگه میشد تو خواب کار کرد؟
 133. چی میشد اگه من صاحب شرکت اپل بودم؟
 134. چی میشد اگه دایناسور هنوز وجود داشت؟
 135. چی میشد اگه حیوانات سخن میگفتند؟
 136. چی میشد اگه مورچه ها جثه ی بزرگ داشتند؟
 137. چی میشد اگه انسان یک چشم داشت؟
 138. چی میشد اگه انسان بینی نداشت؟
 139. چی میشد اگه کف دست انسان پول بود؟
 140. چی میشد اگه بخاری سردکننده بود؟
 141. چی میشد اگه ناخن های هرکس یه رنگ بود؟
 142. چی میشد اگه اراده میکردی میتونستی بمیری؟
 143. چی میشد اگه از سیارات دیگه میتونستی خاطره داشته باشی؟
 144. چی میشد اگه بدن انسان هیچ وقت کثیف نمیشد؟
 145. چی میشد اگه در زبان انسان واژه ی بدی وجود نداشت؟
 146. چی میشد اگه همه مهربان بودند؟
 147. چی میشد اگه گشنگی نبود؟
 148. چی میشد اگه هیچ وقت در دنیا نژادپرستی نبود؟
 149. چی میشد اگه خوشبختی یک شبی بود که با پول خریده میشد؟
 150. چی میشد اگه هرکس هرچقدر دلش میخواس زنده میموند؟
 151. چی میشد اگه احساس درد وجود نداشت؟
 152. چی میشد اگه مردان حامله میشدند؟
 153. چی میشد اگه رنگ خون سفید بود؟
 154. چی میشد اگه سوسک هم مثل سگ دوست داشتنی بود؟
 155. چی میشد اگه موش سرآشپز وجود داشت؟
 156. چی میشد اگه هرکسی بینی زیبا داشت؟
 157. چی میشد اگه هیچ کودکی فقیر نبود؟
 158. چی میشد اگه مواد مخدر وجود نداشت؟
 159. چی میشد اگه احساس افسردگی نبود؟
 160. چی میشد اگه هرکسی از سرنوشت خود خبر داشت؟
 161. چی میشد اگه میرفتم خونه غذام آماده بود؟
 162. چی میشد اگه آکادمی نمیرفتم، مشاور میومد خونه؟
 163. چی میشد اگه راحت لاغر میشدم بدون باشگاه رفتن؟
 164. چی میشد اگه دوستم موهاش درمیومد و پرپشت بود؟
 165. چی میشد اگه ماشین داشتیم؟
 166. چی میشد اگه خونه مونو رو خودم طراحی میکردم؟
 167. چی میشد اگه خواهرزادم میومد خونه مون؟
 168. چی میشد اگه خواهرم کلی برام سوغاتی بیاره؟
 169. چی میشد اگه زندگی بر وفق مراد بود؟
 170. چی میشد اگه کنکور ارشد قبول شم؟
 171. چی میشد اگه ماشین بنز داشتم؟
 172. چی میشد اگه کلی لباس تو کمد داشتم؟
 173. چی میشد اگه بابامو یک لحظه میدیدم؟
 174. چی میشد اگه میتونستم طی الارض کنم؟
 175. چی میشد اگه کلی طلا و جواهر داشتم؟
 176. چی میشد اگه میتونستم خارج از ایران سفر کنم؟
 177. چی میشد اگه ساعت کلاس زود تموم شه؟
 178. چی میشد اگه رنگ لباس روشن میشد؟
 179. چی میشد اگه رنگ آبی همه جا بود؟
 180. چی میشد اگه چشمامونو میبستیم هرجا میخواستیم میرفتیم؟
 181. چی میشد اگه صندلی ها حرکت میکردند تو خیابون با صندلی و کنترلش میرفتیم؟
 182. چی میشد اگه دستگاه های عابربانک هرچقدر پول میخواستیم همینجوری میدادند؟
 183. چی میشد اگه هر غذایی هر موقع میخواستیم جلومون بود؟
 184. چی میشد اگه ظرف ها خودشون شسته میشدند؟
 185. چی میشد اگه کل دنیا همدیگرو میشناختند تو خیابون؟
 186. چی میشد اگه کلاً تو زندگی نمی خوابیدیم؟
 187. چی میشد اگه همه خوشگل به دنیا میومدند؟
 188. چی میشد اگه با دوستم امروز میرفتم بیرون؟
 189. چی میشد اگه امروز به جای اومدن کلاس، میخوابیدم؟
 190. چی میشد اگه فلانی رو یه بار دیگه میدیدم؟
 191. چی میشد اگه یه پول گنده دستم میومد؟
 192. چی میشد اگه اون مانتو رو دیروز میخریدم؟
 193. چی میشد اگه امروز بابام بیاد دنبالم؟
 194. چی میشد اگه امروز کلاس تشکیل نمیشد؟
 195. چی میشد اگه نهار خورشت بامیه داشتیم؟
 196. چی میشد اگه حال داییم بد نمیشد؟
 197. چی میشد اگه اصلاً پشت کنکور نمیموندیم؟
 198. چی میشد اگه در مریخ زندگی میکردیم؟
 199. چی میشد اگه کفشامون چرخ داشت؟
 200. چی میشد اگه یه ربات همه کارامونو میکرد؟
 201. چی میشد اگه کتاب رو میذاشتیم رو سرمون اطلاعات وارد مغزمون میشد؟
 202. چی میشد اگه لباسها خودشون تنمان میشدند؟
 203. چی میشد اگه خودکارها خودشون جزوه مینوشتند؟
 204. چی میشد اگه داخل مانتوها کولر بود؟
 205. چی میشد اگه از بینی هایمان غذا می خوردیم؟
 206. چی میشد اگه هر دستمون ۱۰ تا انگشت داشت؟
 207. چی میشد اگه دستهایمان روی سرمان بود؟
 208. چی میشد اگه با گوش هایمان می دیدیم؟
 209. چی میشد اگه روی دست هایمان راه می رفتیم؟
 210. چی میشد اگه اول پیر می شدیم بعد به کودکی می رسیدیم؟
 211. چی میشد اگه کل مورچه ها صداهاشون شنیده می شد؟
 212. چی میشد اگه همیشه یه کولر تو تابستون همراهمون بود؟
 213. چی میشد اگه هر چیزی رو ارداه می کردی حاضر میشد؟
 214. چی میشد اگه هیچ ثروتمندی وجود نداشت؟
 215. چی میشد اگه همه با سرعت نود حرکت می کردند؟
 216. چی میشد اگه شخصی به اسم انیشتین وجود نداشت؟
 217. چی میشد اگه سلطان جنگل، خر بود؟
 218. چی میشد اگه همیشه پاییز بود؟
 219. چی میشد اگه حوّا سیب رو نمیخورد؟
 220. چی میشد اگه هیچ وقت خسته نمی شدیم؟
 221. چی میشد اگه هر لباسی اراده می کردم داشتم؟
 222. چی میشد اگه همه ی درسا عملی بود؟
 223. چی میشد اگه درس خوندن برای شب بود و صبح ها می خوابیدیم؟
 224. چی میشد اگه یه اتاق پر از کتونی و کفش و لباس داشتم؟
 225. چی میشد اگه قدرت کلام من خوب بود؟
 226. چی میشد اگه من الان یه آدم موفق بودم؟
 227. چی میشد اگه من الان تو شوی لباس پاریس بودم؟
 228. چی میشد اگه من با آموختن مهارت ها یکی از طراح های شوی لباس پاریس میشدم؟
 229. چی میشد اگه دست می کشیدیم تو موهامون، موهامون بلند میشد؟
 230. چی میشد اگه تو یه سیاره دیگه هم خونه داشتم؟
 231. چی میشد اگه کیفم پا داشت باهام راه میومد؟
 232. چی میشد اگه به دفترم حرفای استاد رو میگفتم مینوشت؟
 233. چی میشد اگه خودکارا جوهرشون شارژ میشد؟
 234. چی میشد اگه هواپیماها به سیاره های دیگه هم میرفتند؟
 235. چی میشد اگه برای رفتن به دیگر کشورها مجوز نداشتیم؟
 236. چی میشد اگه بدنمون کالری بیش از حد رو دریافت نمیکرد؟
 237. چی میشد اگه ماشین ها قایق میشدن؟
 238. چی میشد اگه بطری آب معدنی خوردنی و شیرین بود؟
 239. چی میشد اگه کلاسا شیشه ای و تو اقیانوس بود؟
 240. چی میشد اگه آدما ازت بابت کاری که میکردند، توقع زیادی نداشتند؟
 241. چی میشد اگه تو خیابونای ایران میرقصیدی آزادنه؟
 242. چی میشد اگه کنسرت خواننده ی مورد علاقه تو میدیدی؟
 243. چی میشد اگه کفشات یه قدرت فوق العاده پرش داش که با بقیه متمایز بود؟
 244. چی میشد اگه میشد به لحظه های خوب تافت زد که بمونند؟
 245. چی میشد اگه حلقه ی بستکتبال جا به جا میشد تا توپت گل شه؟
 246. چی میشد اگه صبحا که حال نداریم حرف بزنیم با بقیه، با چشمامون تایپی حرف میزدیم؟
 247. چی میشد اگه ماشینا خودشون راه میرفتن نه اینکه ما راهشون ببریم؟
 248. چی میشد اگه وسایل خودشون جمع میشدند وقتی مهمون داریم؟
 249. چی میشد اگه مریض میشدی، میرفتی از دوستت گلبول سفید قرض میکردی که خوب شی؟
 250. چی میشد اگه صندلی روش دکمه ای بود وقتی جاروبرقی میکردیم میزدیم میرفت بالا که زیرش جارو شه؟
 251. چی میشد اگه هندونه ها هسته نداشتند؟
 252. چی میشد اگه مسواک ها پرنده بودند با لیوان آب میومدند تو رختخواب برات مسواک میزدند میرفتند؟
 253. چی میشد اگه دستگاه شکستن تخمه آفتابگردون وجود داشت وقتی فوتبال میدیدی؟
 254. چی میشد اگه آب پاشی گلا یا شستن ماشین، همینجور که تو خونه نشستی با شلنگ بلندی که دوربین داره انجام میشد؟
 255. چی میشد اگه خودکار بهمون تقلب میرسوند؟
 256. چی میشد اگه ریل قطار تو آسمون بود؟
 257. چی میشد اگه ستاره ها پایین بودند؟
 258. چی میشد اگه همیشه هوا زمستونی بود؟
 259. چی میشد اگه درختها رنگارنگ بودند؟
 260. چی میشد اگه یه آهن ربا بود همه ی وسیله ها رو جمع میکرد؟
 261. چی میشد اگه با هواپیما میشد سفر دریایی کرد؟
 262. چی میشد اگه بدون تلاش کردن به هدفمون برسیم؟
 263. چی میشد اگه توی خانواده ی پولدار به دنیا اومد؟
 264. چی میشد اگه توپ مستطیل بود؟
 265. چی میشد اگه دنیا پر از آدمای باشعور میشد؟
 266. چی میشد اگه هیچ آدمی نمیتونست با پارتی بازی جایی بره؟
 267. چی میشد اگه انسانها میتونستن زیر دریا نفس بکشن؟
 268. چی میشد اگه صبح بیدار میشدی میدیدی یه عالمه پول رو زمین اتاقته؟
 269. چی میشد اگه کاغذ از درخت تولید نمیشد و درخت نابود نمیشد؟
 270. چی میشد اگه دنیا با علم تکنولوژی پیش میرفت و همه چیز رباتیک بود؟
 271. چی میشد اگه هر آدمی میتونست در راستای توانمندیش کار کنه؟
 272. چی میشد اگه ساعت مچی گویا بود؟
 273. چی میشد اگه معلولان می توانستند راحت زندگی کنند و بدون ویلچر راه بروند؟
 274. چی میشد اگه دانشگاه و صنعت باهم و کنار هم بود فضاش؟
 275. چی میشد اگه درب کلاس ها به سمت بیرون باز میشد (ضد زلزله)؟
 276. چی میشد اگه خودکارها سیم کارت خور بودند؟
 277. چی میشد اگه قرصی بود که همه ی دردها با خوردنش خوب میشد؟
 278. چی میشد اگه دانشگاه روی آب بود؟
 279. چی میشد اگه من الان پسر بودم؟
 280. چی میشد اگه میزها پشمکی بود؟
 281. چی میشد اگه من آدم فضایی بودم؟
 282. چی میشد اگه خونه مون آمریکا بود؟
 283. چی میشد اگه میشد ماه رو تو دست گرفت؟
 284. چی میشد اگه یه سفر به خورشید داشت؟
 285. چی میشد اگه من همه ی لباسای دنیا رو داشتم؟
 286. چی میشد اگه من بازیگر میشدم؟
 287. چی میشد اگه من پروانه بودم؟
 288. چی میشد اگه من میمردم و زنده میشدم؟
 289. چی میشد اگه سر کلاس که هستیم یه دکمه بزنیم برسیم خونه؟
 290. چی میشد اگه اتاق و حال و… متحرک بود بزرگ و کوچک میشد؟
 291. چی میشد اگه ماشینی داشتیم که درخت بود و حرکت میکرد و رو شاخه هاش مینشستیم؟
 292. چی میشد اگه دو تا قلب داشتیم؟
 293. چی میشد اگه زندگی همیشه آروم بود؟
 294. چی میشد اگه رودخانه ی کاکائو داشتیم؟
 295. چی میشد اگه به جای آب بارون، مروارید از آسمون میومد؟
 296. چی میشد اگه آب همه ی دریاها شیرین و خوردنی بود؟
 297. چی میشد اگه هرچیزی رو نخونده یاد میگرفتیم؟
 298. چی میشد اگه همه ی آدمها اگه تهمت میزدند یهو سوسک میشدند؟
 299. چی میشد اگه همه ی آدم های بد، روسیاه بودند؟
 300. چی میشد اگه همسایه ها دیوار مابین خونه هاشونو برمیداشتند؟
 301. چی میشد اگه کلاس های درسی اختیاری بود که بخوابیم یا بیدار باشیم؟
 302. چی میشد اگه اصلاً نیازی به تنفس نداشتیم؟
 303. چی میشد اگه زیر دریا زندگی میکردیم که قشنگتره؟
 304. چی میشد اگه اصلاً ازدواج کردن وجود نداشت؟
 305. چی میشد اگه آدم ها همه با هم خوب بودند؟
 306. چی میشد اگه پدر و مادرها اصلاً به بچه ها کاری نداشتند و بچه ها آزاد بودند؟
 307. چی میشد اگه وسایل گمشده خودشون پیدا میشدند؟
 308. چی میشد اگه لباسی که میخواهیم بخریم خودش میومد دستمون؟
 309. چی میشد اگه رنگ کفش ها خود به خود عوض میشد هر زمان که فکر میکردیم؟
 310. چی میشد اگه هیچ کسی خانه نداشت؟
 311. چی میشد اگه عروسک ها حرف میزدند؟
 312. چی میشد اگه خود به خود صورتمون آرایش میشد؟
 313. چی میشد اگه غصه وجود نداشت؟
 314. چی میشد اگه رنگ موی دلخواهمون با فکر کردن بهش عوض میشد؟
 315. چی میشد اگه درختها راه میرفتند؟
 316. چی میشد اگه ابرها بال داشتند؟
 317. چی میشد اگه گوشی ها خمیری بودند؟
 318. چی میشد اگه همه ی ما فرشته ی نجات داشتیم؟
 319. چی میشد اگه چوب جادو داشتیم؟
 320. چی میشد اگه قصر سیندرلا داشتیم؟
 321. چی میشد اگه اسب تک شاخ الان وجود داشت؟
 322. چی میشد اگه میوه ها حرف می زدند و میگفتند الان برا بدنمون کدومشون نیازه؟
 323. چی میشد اگه تو هر خانواده ای دوست داشتیم به دنیا میومدیم؟
 324. چی میشد اگه تروریست بودیم؟
 325. چی میشد اگه رئیس جمهور بودیم؟
 326. چی میشد اگه پول نبود؟
 327. چی میشد اگه آب نبود؟
 328. چی میشد اگه کره زمین نبود؟
 329. چی میشد اگه انگشتان دست مانند انگشتان پا بود؟
 330. چی میشد اگه مردها هم کیف زنانه روی شانه می انداختند؟
 331. چی میشد اگه اصن روز نبود همش شب بود؟
 332. چی میشد اگه همه به جای راه رفتن، می دویدند؟
 333. چی میشد اگه همه ی مردم موقع عصبانیت می خندیدند؟
 334. چی میشد اگه انگشت شست دست نداشتیم؟
 335. چی میشد اگه با سکوت حرف می زدیم؟
 336. چی میشد اگه ماشینا در نداشتند؟
 337. چی میشد اگه پل هوایی حرکت می کرد؟
 338. چی میشد اگه عینک ها ژله ای بود؟
 339. چی میشد اگه ماشین ها با آب حرکت می کردند؟
 340. چی میشد اگه رودخانه ها از آسمان جاری میشد؟
 341. چی میشد اگه می تونستیم خدا رو ببینیم؟
 342. چی میشد اگه آدم آهنی بودیم و احساس نداشتیم؟
 343. چی میشد اگه بدن ما طوری بود که مجبور نبودیم لباس بپوشیم؟
 344. چی میشد اگه تکنولوژی وارد زندگی نمی شد؟
 345. چی میشد اگه نیازی نبود به دستشویی بریم؟
 346. چی میشد اگه با چشم میشد صحبت کرد؟
 347. چی میشد اگه می تونستیم مردگان را ببینیم؟
 348. چی میشد اگه یه مدت بمیریم؟
 349. چی میشد اگه زمین، مربعی شکل بود؟
 350. چی میشد اگه انسان میتونس خودش با چشمش عکس بگیره؟
 351. چی میشد اگه قرص ها رو میشد بو کرد؟
 352. چی میشد اگه همیشه بارون می بارید؟
 353. چی میشد اگه فردا برف بیاد؟
 354. چی میشد اگه آسمون زرد بود؟
 355. چی میشد اگه همه ی دانشجوها میرفتند سر کار؟
 356. چی میشد اگه دکترا خوش خط بودند؟
 357. چی میشد اگه برجام نقض نمی شد؟
 358. چی میشد اگه دنیا نابود می شد؟
 359. چی میشد اگه رئیس جمهور ایران ترامپ بود؟
 360. چی میشد اگه به کمدمون نگاه می کردیم می گفت چی بپوشیم؟
 361. چی میشد اگه درس کارآفرینی نبود؟
 362. چی میشد اگه با نگاه کردن به غذا خورده میشد؟
 363. چی میشد اگه با نگاه کردن به پول، زیاد میشد؟
 364. چی میشد اگه مردم آشغالا رو توی سطل مینداختند؟
 365. چی میشد اگه ماشین بنزین تموم نمی کرد؟
 366. چی میشد اگه ماشین پنچر نمیشد؟
 367. چی میشد اگه اعضای بدن با هم حرف می زدند؟
 368. چی میشد اگه لازم نبود بنویسیم؟
 369. چی میشد اگه آشغالا رو روی زمین میریختی خودش میرف سطل آشغال؟
 370. چی میشد اگه همه استادا سؤالای امتحانی رو بهمون میدادند؟
 371. چی میشد اگه اون دنیا رو میدیدم؟
 372. چی میشد اگه میرفتی تو دریا کوسه ها نمی خوردنت؟
 373. چی میشد اگه استاد حرف میزد یه کامپیوتر جزوه تایپ میکرد؟
 374. چی میشد اگه یه ربات داشتم برام آشپزی می کرد؟
 375. چی میشد اگه زمان می ایستاد و فقط من میتونستم حرکت کنم؟
 376. چی میشد اگه شبا یکی برام مسواک میزد؟
 377. چی میشد اگه خونه با یک دست زدن تمیز میشد؟
 378. چی میشد اگه میتونستی چهره ات رو به راحتی تغییر بدی؟
 379. چی میشد اگه خونه ها میشد حرکت کنند؟
 380. چی میشد اگه صورت هر روز صافت تر بشه و جوش نزنه؟
 381. چی میشد اگه از یه حدی به بعد دیگه چاق نشیم و ثابت بمونیم؟
 382. چی میشد اگه به راحتی می تونستی کار پیدا کنی؟
 383. چی میشد اگه سؤالای امتحان رو قبل از امتحان خواب ببینی؟
 384. چی میشد اگه استادا اجازه می دادن وسط کلاس هر وقت که خواستیم بریم؟
 385. چی میشد اگه توی کلاسها جای استراحت و خواب بود؟
 386. چی میشد اگه همه ی آدمها هر ماه یه حق خرید داشتند تا هروقت حالشون بد میشه ازون استفاده کنند و اوکی بشن(البته بدون هزینه)؟
 387. چی میشد اگه هروق میخواستیم رنگ همه چی رو عوض کنیم (مثلاً درخت صورتی)؟
 388. چی میشد اگه به جای ۲ تا پا ۴ تا پا یا ۸ تا پا داشتیم و سرعت بیشتر میشد؟
 389. چی میشد اگه ماشینا با سرعت صوت حرکت کنند؟
 390. چی میشد اگه آدما آینده رو ببینند؟
 391. چی میشد اگه آدما سرنوشت رو همونجور که میخوان پیش ببرند؟
 392. چی میشد اگه آدما آشغال تولید نکنند؟
 393. چی میشد اگه آدم فضایی ها به زمین بیان و بین مردم عادی باشند؟
 394. چی میشد اگه نمک به جای شور کردن، غذا رو شیرین می کرد؟
 395. چی میشد اگه وسط پارکا خیابون بود؟
 396. چی میشد اگه جای کاغذ از دیوار استفاده میشد؟
 397. چی میشد اگه خودکار قرمز، آبی مینوشت؟
 398. چی میشد اگه دانشگاه شریعتی، دانشگاه مختلط بود؟
 399. چی میشد اگه به جای اینکه استادا به دانشجوها نمره بدن، دانشجوها به استادا نمره بدن؟
 400. چی میشد اگه عددها به جای یک دو سه چهار بود یک دو چهار سه بود؟
 401. چی میشد اگه به جای هندزفری، آهنگ تو ذهنمون پلی میشد؟
 402. چی میشد اگه میتونستیم با چشمامون با گوشی کار کنیم؟
 403. چی میشد اگه ایران و آمریکا باهم رفیق جون جونی بودند؟
 404. چی میشد اگه همه عاشقا به عشقشون میرسیدند؟
 405. چی میشد اگه صدای خدا رو میشنیدیم؟
 406. چی میشد اگه تمام حیوانات مطیع من بودند؟
 407. چی میشد اگه همه ی انسانها با هم دوست بودند؟
 408. چی میشد اگه زمین جاذبه نداشت؟
 409. چی میشد اگه با شال میومدیم دانشگاه؟
 410. چی میشد اگه هر کی هر طوری میخواست رفتار میکرد؟
 411. چی میشد اگه همه خوشگل باشن کسی نیازی به آرایش نداشته باشه؟
 412. چی میشد اگه هیچ کسی کار کسی رو کپی نکنه؟
 413. چی میشد اگه دوچرخه سواری برا دخترا راحت بود؟
 414. چی میشد اگه داخل کفش ها جوراب بود؟
 415. چی میشد اگه موها موخوره نمیگرفت؟
 416. چی میشد اگه هر کی سرش تو کار خودش بود؟
 417. چی میشد اگه مادر پدرا همیشه سالم بودند؟
 418. چی میشد اگه هر روز میخواستیم بیایم بیرون جیبمون پر پول بود؟
 419. چی میشد اگه فلانی استاد برنامه نویسی نبود؟
 420. چی میشد اگه بدون مدرسه رفتن با سواد بود؟
 421. چی میشد اگه صداوسیمای ایران فشن شو پخش میکرد؟
 422. چی میشد اگه اینترنت رایگان بود؟
 423. چی میشد اگه پدر و مادرها از بچه ها کوچکتر بودند؟
 424. چی میشد اگه مسی بازیکن تیم ملی فوتبال ایران بود؟
 425. چی میشد اگه به جای غذا همیشه آب میخوردیم؟
 426. چی میشد اگه سیگار دود نمیکرد؟
 427. چی میشد اگه شمال تهران جنوب تهران بود؟
 428. چی میشد اگه ته دیگ ماکارونی وجود نداشت؟
 429. چی میشد اگه مامانت بهت غر نمیزد؟
 430. چی میشد اگه میتونستی تو زمان سفر کنی؟
 431. چی میشد اگه هر روز تعطیل بود؟
 432. چی میشد اگه همه ی امتحانا رو ۲۰ میشدیم؟
 433. چی میشد اگه دخترا نبودند؟
 434. چی میشد اگه لباس وجود نداشت؟
 435. چی میشد اگه نوزاد میموندیم؟
 436. چی میشد اگه خواستگارای زیادی داشتیم؟
 437. چی میشد اگه کلبه ای وسط دریا داشتیم؟
 438. چی میشد اگه داخل دریا می رفتیم غرق نمی شدیم؟
 439. چی میشد اگه دانشگاه نمیومدیم و اینترنتی امتحان می دادیم؟
 440. چی میشد اگه تخته سفید داشتیم و با گچ سیاه می نوشتیم؟
 441. چی میشد اگه صندلی های تختی تو دانشگاه بود(مثل سفره خانه های سنتی)؟
 442. چی میشد اگه آرزوهامون سریع برآورده میشد؟
این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • به درد نخور 
 • عالی 
 • خسته کننده 
 • جالب 
 • مفید 
فروشگاه محصولات ارگانیک اصیل آنلاین

این هم ببینید:

cropped تفاوت بین پروژه کارشناسی، پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری 310x165 - تفاوت پروژه کارشناسی، پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری در رشته مدیریت

تفاوت پروژه کارشناسی، پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری در رشته مدیریت

در این یادداشت سعی شده است به تفاوت‌ پروژه کارشناسی، پایان‌نامه ارشد و رساله دکتری رشته مدیریت و هم‌چنین تفاوت رساله PhD و پروژه دوره DBA پرداخته شود

یک نظر

 1. با سلام جالب بود. سپاسگزارم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *