گزارش جلسه ششم درس خدمات الکترونیک – واحد ۵۵

مشخصات گزارش

نام درس: خدمات الکترونیک
شماره جلسه: ۶
تاریخ جلسه: ۹۴/۰۱/۱۶
درجه کیفی: +B
تهیه کننده: لیلا کریمی

توجه

گزارش صرفاً خلاصه ای از آنچه که در کلاس اتفاق افتاده می باشد و برای دانشجویانی آماده گردیده که به هر دلیل نتوانستند در آن جلسه حضور به عمل رسانند. لذا به هیچ عنوان نباید به عنوان جزوه آن جلسه تلقی گردد.

به نام خدا

استاد ساعت ۱۰:۲۷ دقیقه سر کلاس حاضر شد و راجع به کنفرانس صحبت کرد و بعد از بچه ها پرسید چه کسی باید امروز کنفرانس بده باید خانوم … کنفرانس میدادند ک گفتن آمادگی ندارند و کنفرانس نمیدهد و استاد از خانوم کاظمی پرسید پس چ جوری قراره ۱۰ نمره رو بگیرید گفت گزارش مینویسم استاد گفت ک بازم نمیتونی ۱۰نمره رو بگیری از امتحان پایان ترمم ۷بگیری بازم نمیتونی قبول بشی آقای … راجع به هم گروهی خود صحبت کرد ک گفت با ایشان همکاری نمیکنند استاد گفت ک شما وظیفه ای خودتون رو انجام بدهید بقیه هم باید همکاری کنند و استاد ب همه ی بچه ها گفت ک کار نکردن هر یک از اعضای گروه رو بقیه ی اعضای گروه تاثیر داره بنابراین همه باید خوب کار کنند و سپس شروع کرد به درس دادن دولت الکترونیک…

  دولت الکترونیک:

۳ الگوی برقراری دولت الکترونیکی ۱. ارتباط دولت با مصرف کننده(جی تو سی)۲. ارتباط دولت با بنگاه های(جی تو بی)۳. ارتباط دولت با دولت(جی تو جی)

۱.دولت یک پروتال میزاره برای ارائه خدمات و مردم از آن خدمت میگیرند.

۲.دولت با شرکت ارتباط برقرار میکند برای مثال مالیات گرفتن از کسبه

۳.ارتباط یک وزارت خانه با وزارت خانه دیگر(درکتاب های مختلف متفاوت نوشته شده) یا یک دولت با دولت دیگر

ب دولت الکترونیک، دولت آنلاین و دولت دیجیتال نیز گفته میشود ک در واقع همه این ها یک چیز هستند.

تعریف:استفاده از آی تی برای افزایش توانایی قوه مقنعنه، قوه مجریه و قوه قضایه. دولت در اینجا صرفاً قوه مجریه نیست.

مفهوم دولت الکترونیک:

دولت الکترونیک شیوه ی است برای دولت ها به منظور استفاده از نو آورترین فناوری های اطلاعات و ارتباطات، به خصوص کاربرد های مبتنی بر وب، بخاطر دسترسی شهروندان و بخش تجارت به شکل مناسب تر و با کیفیت به اطلاعات و خدمات دولت، ایجاد فرصت های بیشتر برای مشارکت مردم در فرآیند های دموکراسی و قانونی

برای چی از آی تی استفاده می کنیم؟

برای اینکه ملت راحت تر با دولت ارتباط داشته باشد.

دولت الکترونیک ترکیب شده از دولت و الکترونیک است و دولت الکترنیک ما را ب دولت نزدیکتر می کند.

بعد استاد یک پروژه تحقیقاتی در این مورد گفت که هرکس دوست داشت انجام دهد:

تجارت الکترونیکی درست است یا الکترونیکی؟ بانکداری الکترونیک یا بانکداری الکترونیکی؟ دولت الکترونیک یا دولت الکترونیکی؟ آموزش الکترونیک یا آموزش الکترونیکی؟شهر الکترونیک یا شهر الکترونیکی؟

و پروژه تحقیاتی دیگری اپلی کیشن های نوشته شده در حوزه خدمات الکترونیک و نصب نرم افزار های شاخص و مقایسه وامتیاز دادن به آن ها و نتیجه گرفتن و انتخاب بهترین نرم افزار  (۵شاخص ۵ نرم افزار)

برای دسترسی دولت ها که  آدم ها بتوانند راحت تر فرآیند های دولتی را انجام بدهند.

کلمه ی اینترنت ملی کلا واژه درستی نیست چون ذاتش بین المللی است پس باید گفت شبکه جهانی

استفاده سازمان های دولتی از فناوری اطلاعات که فناوری اطلاعات شبکه گسترده اینترنت , موبایل و…

و پروژه دیگر در این مورد دولت: دولت چه خدماتی به ما ارائه میدهد؟ این خدمات به چه میزان الکترونیکی شده و چگونه؟

خانوم ذوالقدری پرسیدن که این برنامه های بازار که درباره خدمات الکترونیک دولت است و دانلود می کنیم و پولی هستن ب جیب شخصی میره که این برنامه هارا ساخته نه به جیب دولت پس چگونه میتوانیم بگویم که دولت  به ما خدمات ارائه میدهد؟ استاد گفت دولت قرار نیست از این راه در آمد کسب کند زیرا آن ها را جاهای مختلف به صورت رایگان گذاشته است و معمولاً این نرم افزارها آن ها را تجمیع می کنند و فقط باید روی این برنامه ها نظارت کند و مالیات بگیرد.

استفاده سازمان های دولتی از فناوری اطلاعات که نحوه ی ارتباط با شهروندان را تغیر بدهد نحوه ی ارتباط با بخش تجارت

 نحوه ی ارتباط با شهروندان:

به کار گیری فناوری به صورت های مختلف برای ارائه بهتر خدمات دولت به شهروندان, بهبود بخشیدن و چگونگی ارتباط با تجارت کسب و کار صنعت, توانمند کردن شهروندان از طریق دسترسی آنان ب اطلاعات با مدیریت کار آمد دولت.

شبکه اینترنتی چه فرصت های را می تواند برای ما پیش بیارد:۱. انتقال اطلاعات به جامعه جهانی ۲. بازاریابی فرآورده ها و خدمات۳.تامین گرد همایی الکترونیکی برای ارتباطات و پردازش داده و سند های تجاری

خدمات الکترونیکی دولت ها از لحاظ میزان پیشرفتگی:

۱.به خوبی شکل نگرفتن زیر ساخت های لازم برای ارائه خدمات، در اختیار نداشتن امکان ارائه خدمات به صورت گسترده

۲.شکل گرفتن و کامل شدن زیر ساخت های لازم برای ارائه خدمات، وجود  نداشتن امکان ارائه خدمات به شهروندان به شیوه قابل اطمینان

۳.وجود نداشتن زیر ساخت های لازم برای ارائه خدمات الکترونیک به شیوه ای قابل اطمینان، وجود نداشتن امکان ارائه خدمات در تمام نقاط کشور

۴. به بلوغ رسیدن و خدمات رسانی جامع در زمینه ارائه خدمات الکترونیک امکان ارائه خدمات مناسب و مطمئن در تمام نقاط کشور، در ارتباط بودن قسمت های مختلف آن از طریق الکترونیک با یکدیگر

اجرا و پیاده کردن دولت الکترونیک که ۲ فاز داره:

۱.برنامه ریزی۲.اجرا

برنامه ریزی:چگونه بودن وضع موجود , وضع مطلوب و ما از اینجا چگونه برویم جای دیگر.

آدم های که اهداف آرمانی دارند و بهش نمیرسند یکی از دلایل آن این است که به وضع موجود خود نگاه نمی کنند.

۱.برنامه ریزی

– داشتن تدبیر واقع بینانه از وضع موجود

– تعیین چشم انداز، ماموریت ها، اهداف، راه برد و برنامه ها به شکل واقع بینانه (بررسی در درسی دیگر)

– تعین تعریف مسولیت ها،روشن بودن وظایف

– داشتن مجموعه قواعد،آیین نامه های اجرای روشن,، دستور عمل های گویا

فرق بین قواعد، آیین نامه و دستور عمل

یک سری اصول در سازمان داریم که برای رعایت کردن آن  یک سری آیین نامه داریم و برای رعایت کردن این آیین نامه یک سری دستور عمل داریم.

– داشتن معیار ها و شاخص های ارزیابی، سنجش پذیر و قابل شناسایی کمی که استاد در این زمینه مثالی نیز زدند.

–  زمان بندی برای شروع و تحقق پروژه ها با توجه به اولویت ها

– اصلاح و باز بینی در راه بردها و برنامه ها در دوره زمانی مناسب

۲. اجرا

– پیشرفت پروژه ها، ارزیابی عملکرد، گزارش  از مدیریت عالی

– ایجاد هماهنگی های بین بخشی در اجرای پروژه ها بین بخشی دولت الکترونیک

– هماهنگی و همکاری با دستگاه ها در خصوص برنامه های دولت الکترونیک

– ترتیب برنامه ها، اجرای زمانی پروژ ه ها ب خصوص در تحویل پروژه ها، اخذ قرار داد و انتخاب پیمان کار

– مشارکت بخش خصوصی و حمایت های لازم

– پیگیری کنترل پیشرفت پروژه های مطلوب

 دولت الکترونیک را قرار نیست لزوماً خود دولت پیاده سازی کند. می تواند برای اینکار از پیمانکاران مختلف به طرق متفاوت استفاده نماید.

کشور های که دولت الکترونیک را پیاده سازی کرده اند، در یکی از مراحل (سطوح) ذیل قرار دارند:

  1. اطلاع رسانی ۲. ارتباط یکطرفه ۳. ارتباط دوسوء ۴. کاملا الکترونیکی شده

که استاد هر مرحله را توضیح دادند.

گزارشات جلسات دیگر درس خدمات الکترونیک واحد ۵۵

 

این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
  • عالی 
  • جالب 
  • مفید 
  • خسته کننده 
  • به درد نخور 
فروشگاه محصولات ارگانیک اصیل آنلاین

این هم ببینید:

نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات - سری دوم

نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات – سری دوم

.:. نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات .:. سری دوم .:. ساختار: مفهومی تحلیلی با ابتکار طراح و استفاده از منابع معتبر .:. طراح: علی ملاباقر .:.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *