گزارش جلسه هفتم و هشتم درس مدیریت کسب و کار و بهره وری – واحد بیمه ایران

مشخصات گزارش

نام درس: مدیریت کسب و کار و بهره وری
شماره جلسه: ۷ و ۸
تاریخ جلسه: ۹۴/۰۱/۲۸
درجه کیفی:   +B
تهیه کننده:  تقی بخشی

توجه

گزارش صرفاً خلاصه ای از آنچه که در کلاس اتفاق افتاده می باشد و برای دانشجویانی آماده گردیده که به هر دلیل نتوانستند در آن جلسه حضور به عمل رسانند. لذا به هیچ عنوان نباید به عنوان جزوه آن جلسه تلقی گردد.

هفتمین و هشتمین جلسه درس مدیریت کسب وکار در تاریخ ۹۴.۱.۲۸ از ساعت ۱۰ شروع شد، که بصورت فوق العاده بود. بعد از صحبت های اولیه استاد در مورد نمره ها و حضور و غیاب، ایشان  گریزی به درس هفته قبل زدند وبه بحث هدایت و وظایف مدیر و برنامه ریزی  و سازمان دهی اشاره کردند.

هدایت، ارتباط و تعامل مناسب بین اجزای انسانی در جهت انجام فعالیت های هدفمند ،برنامه ریزی شده است. تعامل دو طرفه می باشد.

که شامل

 •  رهبری
 • انگیزش
 • ارتباطات

رهبری فرایند نفوذ در دو یا چند نفر که با نظر رهبر عمل کنند.

اشاره فرمودند که واژه نفوذ خیلی مهم است. یعنی شما برای اینکه رئیس هستید نمی خواهید دستور بدهید.

مثال نماینده کلاس فرمودند که دو مدل بود :۱-چون نماینده کلاس هستند حرفش را گوش می دهید. ۲ –چون به او ارادت دارید

رهبری در قلب نفوذ می کند و مدیر در مغز انسانها است.

وبه این نتیجه رسیدند که هر مدیری نمی توانند رهبر باشند ولی رهبر می تواند مدیر هم باشد.

قدرت اعمال نفوذ می تواند از چند طریق بدست آید.

قدرت
قدرت

بحث تشویق مدیر برای زیر دستان مطرح شد.

بچه ها وارد بحث شدند. هر کدام براساس تجربیات خود در محل کار نمونه هایی گفتند. در پایان به این نتیجه رسیدیم که اگر مدیر بتواند وا بزار آن را داشته باشد و از آن استفاده کند، نتیجه بهتری خواهد گرفت.

قدرت مرجعیت: رهبر را مشخص میکند واگر پایین بیاید و بالا بروند و با احساسات مردم بتواند کار کنند و مردم هنوز آن ها را دوست داشته باشند.

رهبر با ایجاد تغییر سرو کار دارد، ولی مدیران باعث ثبات می شوند.

تفاوت رهبر و مدیر: رهبر خودش شروع می کند می گویند بیا بیا

ولی مدیر می گوید بروید و انجام دهید

مثالی که آقای پازوکی زدند، عدم توجه مدیر به زیر دستانشان باعث ایجاد فساد در آن اداره می شود. اگر آن مدیر نتواند از لحاظ مادی ومعنوی کارکنان خود را تامین کند در واقع کارایی آن ها پایین خواهد آمد.

خانم سیف : مثال مدیر بیمه آسیا در دوره ای را فرمودند که کارکنان ونمایندگان بیمه آنقدر تحت فشار بودند که اعتصاب کردند وحتی منجر به تعویض مدیر شد. الان راضی هستند.

آقای بخشی:اشاره به این کردند بعضی از مدیران هنوز به صورت سنتی مدیریت می کنند. در مدیران که کار علمی می کنند .ب ه مدیریت منابع انسانی خیلی توجه کردند وا ین واحد با کار کارشناسی شده هم به اهداف سازمانی رسیده و منجر به موفقیت مدیر شده است .

فرق رهبری و مدیریت

رهبر

مدیر

کارهای درست را انجام میدهند

کارهارا درست را انجام می دهند

برقراری یک رابطه نفوذی و انگیزشی است

اقتدار گرایانه است

می توانند هدفهای گوناگون داشته باشند

اولویت با هدفهای سازمانی است

سلسله مراتب مطرح نیست هرکس بتواند بر تصمیم گیری دیگری تاثیر بگذارد رهبر است

سلسله مراتب مطرح است

مثال ملاقات حضوری با شهردار که از طرف اقای پازوکی مطرح شد. بحث وتبادل نظر به این نتیجه رسیدیم اگر مدیر مدیر لایقی باشد وبتواند کار ۱۰۰ نفر را انجام دهد ،ولی در قرار ملاقات حضوری با ۱۰ نفر کارش انجام می شود.ولی این ده نفر بیشتر به چشم می آید.

مثال مالزی: که دانشجو ها کتاب از کتابخانه می گرفتند و به تعداد بچه های دانشجو کپی می گرفتند که ایشان پرسیده بودند که مالزی کشور پیشرفته ایست چرا این کار را میکند،در جواب گفته بودند که درست است مالزی از لحاظ اقتصادی وعملی پیشرفت کرده و از نظر فرهنگی هنوز به آن پیشرفت نرسیده است.استاد فرمودند انها حداقل می دانند به کجا می روند و ما نمی دانیم به کجا می رویم.

بحث کشیده شد به زیر میزی که آقای ابراهیمی به این اشاره کردند قانون باز دارنده ما ضعیف است.

مثل اکثر راننده تاکسی ها صحبت نکنیم . همه جیز را به یک عامل ربط ندهیم. این خطرناک است.

وقتی وارد سیستم می شوید، قضیه خیلی پیچیده می شود .

مثال افزایش شهریه دانشجو با رویکرد سیستمی

کارکنان:هزینه پرسنلی

دانشجو:شاکی میشود چرا در موقعیتی قرار دارد واز بقیه چیزها خبر ندارد

سود خود هیئت مدیره :که برای سود آوری دانشگاه را تاسیس کرده اند

استاد: باید افزایش حقوق داشته باشند .یعنی تورم افزایش ۳۰درصدی یافته و حقوق ۲۰ در صد افزایش یافته که فکر می کند ۱۰ درصد آن را خودشان می خورند

 

فرق رهبری و مدیریت (با تفصیل بیشتر)

رهبر

مدیر

از تغییر با آغوش باز استقبال کنید

دیدگاه تغییر را تایید میکند

با قلب و ذهن افراد سرو کار دارد اقا می خواهیم فروش را بالا بریم

اگر تغییر اتفاق نیافتد بر اساس ابزار ها وروش مدیریت می شود کارمند ها ودستگاههای بیشتری خرید

نیاز به خوب رهبری باشه

یکسری مدیر های منتخب بیشترین شایستگی برای جمع وجور کردن کار را دارند

قبل از اینکه اتفاقات بافتد (رهبر بو میکشد )می فهمد اتفاق نمی افتد

اتفاقات را بعد اینکه اتفاق می افتد درست می کند

قلب و احساس –فرصت نتایج بلند مدت چشم انداز را می سازندبه دنبال پتانسیل افراد هستند کشف استعداد.

معمولا تجزیه تحلیل می کنند ساختار یافته هستند و کارشون کنترل شده استو با نظم و ترتیب انجام می دهند

کوتاه مدت – قدرت منطق-خطر تهدید- چشم انداز ساخته شده را دنبال می کنند –دیدشون عملکرد افراد را زیر نظر دارد

نامشهود چیکار کردی-به دنبال رویای مردم هستند .الهام بخش هستند

نتایج قابل لمس هستند مشهود باشد ووظایف را کنترل می کنند

براساس اون نفوذی که دارند

قدرت براساس اختبارات سازمانی می باشد

مثال دانشجوهای کلاس خودمان زدند . بچه ها نتوانستند تغییر را تحمل کنند . فردا اگر مدیر بشوند همینجور خواهند بود،انانی که ماندند از تغییر استقبال کردند احتمال اینکه رهبر بشوند زیادتر است.

مثال :معاون بانک طریقه برخورد این دو نفر بودند.

–       یکی کارش درست است وقتی کاری به ایشان بدهید کامل انجام می دهد.

–       دیگری می اومد بالای سرم ومی گفت کارها انجام شد .

روی همه یک مدل اعمال نفوذ نکنید روی هر فردی با توجه به خصوصیات وشخصیت او اعمال نفوذ کنید.

سوال آقای مقدم : رهبری تا چند درصد ذاتی است؟

استاد در پاسخ گفت: آقای شین کسی است که در کار افرینی خیلی معروف است .

در سال ۲۰۱۲ کتابی بنام –کار آفرین ها بدنیا می آیند و رهبر ها هم به دنیا می آیند .به این نتیجه رسیدند که این نظریه مخالف هایی هم دارند.

تقریباً تمامی دانشمندان معتقدند که درصدی از آن ذاتی است و درصدی اکتسابی … فرق دانشمندان در آن درصد ها است!

نظر شخص استاد به این است یک چیزی باید مثل خمیر مایه در وجودشان باشد که اگر در محیط سرکوب نشود و پرورش یابد، نتیجه حاصل می گردد.

مدیر و رهبر
مدیر و رهبر

مدیر

رهبر

خوش فرم

سادگی

ذهن منطقی وسادگی دارند

جمله از انیشتن نبوغ در عین سادگی

منطقی هستند

به شواهد اعتماد می کنند

 

انگیزش    

–        چرایی رفتار

–        حالتی درونی که انسان را به انجام یکسری فعالیت وا می دارد

–        انگیزش داشتن کارکنان

سلسله مراتب نیازهای مزلو

معنویت – اخلاق – خلاقیت – مهارت – حل مشکلات – حسن نیت – پذیرش واقعیت – عزت نفس – اعتماد به نفس – موفقیت – احترام متقابل – پذیرش توسط اجتماع – دوستی – علاقه به دیگران –       – امنیت بدنی – سلامتی :اخلاقی ، خانوادگی ،شغلی، دارایی هاو…..

نیازهای فیزیولوژیک مانند :خواب ،خوراک وسلامت و…..

  فرق عزت نفس و اعتماد بنفس:

عزت نفس : یعنی برای خودش احترام قائل است (با تمامی نقاط مثبت و منفی اش) و خودش را دوست دارد. که این امر به تمام ابعاد زندگی سایه می اندازد

اعتماد بنفس : به کاری که می توانید خوب انجام دهید، ایمان دارید.

مثال :کسی که در یک رشته خاص اعتماد بنفس دارد اما در شنا و فوتبال نه

نظریه ی آبراهام مازلو،هرم سلسله مراتب نیاز ها (جستجو در اینترنت)

مزلو
هرم سلسله مراتب نیازهای مزلو

نظریه آبراهام مزلو نظریه پرداز کلاسیک مدیریت ،ذر مورد نیازهای اساسی انسان است. این نظریه در میان بینش های حاصل از جنبش روابط انسانی در مدیریت مقارن با دوران رکود اقتصادی بزرگ غرب از اهمیت ویژه برخوردار بوده ونظریه بنیادین محسوب می شود . این نظریه از نظریه های محتوایی در مورد انگیزش بشمار می اید.نظریه های محتوایی چیستی رفتارهای برانگیخته را شرح می دهندو بطور عمده با آنچه در درون فرد یا محیطش می گذرد و به رفتار فرد نیرو بخشیده سرو کار دارد ،بعبارت دیگر این نظریه ها به مدیر نسبت به کارکنانش بینش می دهند و به او کمک می کند تا بداند به چه چیزهایی بعنوان پاداش کار یا ارضا کننده بها می دهند ؛ در حالیکه نظریه های فراگردی چگونگی وچرایی برانگیختگی افراد را توصیف می کنند .

به اعتقاد مزلو نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد در لحظات خاص تحت تاثیر شدید ترین نیاز قرار می گیرد. هنگامی که ارضا ء نیازها آغاز می شود ، تغییری که در انگیزش فرد رخ خواهد داد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل ،  سطح دیگری از نیاز،اهمیت یافته ومحرک رفتار خواهد شد .نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسله نراتب نیازها اوج گرفته و پس از ارضاء فروکش کرده و نوبت به دیگری می سپارند .

در این نظریه نیازهای آدمی در پنج طبقه قرار داده شده اند که به ترتیب عبارتند از:

 1. نیازهای زیستی: نیازهای زیستی در اوج سلسله مراتب قرار دارند و تازمانیکه قدری ارضاء گردند،بیشترین تاثیر را بر رفتار فرد دارند .نیازهای زیستی نیازهای آدمی برای حیات خودند؛ یعنی :خوراک، پوشاک ، غزیزهذ جنسی و مسکن. تا زمانی که نیازهای اساسی برای فعالیت بدن به حد کافی ارضاء نشده اند ،عمده فعالیت های شخص احتمالا در این سطح بوده و بقیه نیازها انگیزش کمی ایجاد خواهد کرد؛
 2. نیازهای امنیتی ؛نیاز به رهایی از وحشت ،تامین جانی وعدم محرومیت از نیازهای اساسی است ؛بعیارت دیگر نیاز به حفاظت از خود در زمان حال و آینده را شامل می شود؛
 3. نیازهای اجتماعی :یا احساس تعلق و محبت ؛انسان موجودی اجتماعی است و هنگامی که نیازهای اجتماعی اوج می گیرد، آدمی برای روابط معنادار با دیگران ،سخت می کوشد؛
 4. احترام:این احترام قبل از هر چیز نسبت به خود است و سپس قدر ومنزلتی که توسط دیگران برای فرد حاصل می شود .اگر فرد نتواند نیاز خود به احترام را از طریق رفتار سازنده برآورند در این حالت ممکن است فرد برای ارضاء نیاز جلب توجه و مطرح شدن ،به رفتار خرابکارانه یا نسنجیده ای متوسل شود؛
 5. نیازهای مذکور در سازمان به صورت پرداخت حقوق و مزایا و امکانات رفاهی ،ایجاد امنیت شغلی و مقررات حمایتی ،تشکیل گروههای رسمی و غیر رسمی در محیط کار ،قائل شدن حرمت برای فرد و کار او در مراتب مختلف سازمان و ایجاد امکانات برای شکوفایی توانایی بالقوه افراد ارضاء می شود .به طبقه بندی مذکور دو نیاز “دانش اندوزی و شناخت و در ک پدیده ها ” و ” نیاز به زیبایی و نظم ” نیز اضافه شده است؛ که قبل از نیاز به خود شکوفایی قرار می گیرند.اگرچه نظریه سلسله مراتب نیارها مستقیماً برای انگیزش کاری طراحی نشده است ،اما می توان نتیجه گرفت که با ار ضاء این نیازها ،برای فرد، انگیزه به کار در سازمان ایجاد خواهد شد.

نظریه تکمیلی

البته باید به این نکته هم توجه داشت که سلسله مراتب نیازها ،ضرورتاًاز الگوی ارئه شده مزلو پیروی نمی کند و قصد وسخن وی نیز این نبوده است که بگوید این سلسله مراتب کاربرد همگانی دارد . او بر این باور بود که این سلسله مراتب الگویی نمونه است که در اکثر مواقع صادق می باشد . برخی از نظریه پردازان کوشیده اند نظریه مزلو را تعدیل کنند تا از نظر رفتاری منعطف تر شود مانند نظریه « مراحل مختلف زندگی» و« نظریه ی زیستی – تعلق – رشد ».

منبع :www.iranpsy.ir      

نقدهایی که بر سلسله مزلو وارد است : در کلاس بحث گردید.

ار تباطات: در جلسه اول به طور کامل بحث گردید.

 کنترل

 1. گذشته نگر( بعد از وقوع)
 2. آینده نگر (پیش نگر)
 3. در زمان وقوع

راجع به هر کدام بحث شد و مثال هایی نیز زده شد.

گزارشات جلسات دیگر درس مدیریت کسب و کار و بهره وری واحد بیمه ایران

 

نمونه سوالات این درس

دانلود اسلایدهای درس

مشاهده نمرات دانشجویان ترم های گذشته در این درس
این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • عالی 
 • جالب 
 • مفید 
 • خسته کننده 
 • به درد نخور 
فروشگاه محصولات ارگانیک اصیل آنلاین

این هم ببینید:

نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات - سری دوم

نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات – سری دوم

.:. نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات .:. سری دوم .:. ساختار: مفهومی تحلیلی با ابتکار طراح و استفاده از منابع معتبر .:. طراح: علی ملاباقر .:.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *