گزارش جلسه پنجم و ششم درس مدیریت کسب و کار و بهره وری – واحد بیمه ایران

مشخصات گزارش

نام درس: مدیریت کسب و کار و بهره وری
شماره جلسه: ۵ و ۶
تاریخ جلسه: ۹۴/۰۱/۲۱
درجه کیفی:   A
تهیه کننده: رضا زحمت کش

توجه

گزارش صرفاً خلاصه ای از آنچه که در کلاس اتفاق افتاده می باشد و برای دانشجویانی آماده گردیده که به هر دلیل نتوانستند در آن جلسه حضور به عمل رسانند. لذا به هیچ عنوان نباید به عنوان جزوه آن جلسه تلقی گردد.

پنجمین جلسه درس مدیریت کسب وکار و اولین جلسه در سال ۹۴ روز جمعه مورخ ۱۳۹۴.۰۱.۲۱ از ساعت ۱۰ شروع شد (با توجه به اطلاعیه آموزش کلاس فوق العاده از ۱۰تا ۱۳ بود) استاد با آرزوی سالی خوب برای دانشجویان درس را آغاز کردند.

شروع درس با توضیح سطوح مدیریت بود. مدیریت به سه سطح تقسیم می شود:
 • سطح اول : مدیران ارشد (سیاست های کلی را تصمصم گیری می کنند)
 • سطح دوم : مدیران میانی (سیاست ها واهداف مشخص شده توسط مدیران بالا جزئیات آن توسط مدیران میانی تعیین می شود
 • سطح سوم: مدیران عملیاتی (کارآنها انجام کار روزمره مثل سرپرستان کارگاهها و کارخانه ها)

در سطوح مدیریت هرچه از پائین به بالا می رویم قدرت واختیار بیشتر می شود و از نظر عملیاتی مدیر عملیاتی چندان با مدیر ارشد سرو کار ندارد.

سه سطح مدیریت هر کدام یکسری مهارت ها را بیشتر نیاز دارند مثلاً در مدیران ارشد مهارت ادارکی در مدیران میانی مهارت انسانی ودر سطح عملیاتی مهارت های فنی بیشتر نیاز است. هرچه به سمت پائین میرویم مدیران باید فنی تر وهرچه به سمت بالاتر ادراکی تر باید باشند. (ساختار در سازمانها و شرکت های مختلف متفاوت است). مثلاً در شرکت ایران خودرو مدیر ایران خودرو نباید کلیه قطعات خودرو را بشناسد بلکه بیشتر باید در خصوص تغییرات و نیاز مردم کارکند. و برعکس مدیر عملیاتی می بایست اطلاعات فنی کامل در خصوص قطعات داشته باشد.

یکی از سخت ترین کارها، وظیفه مدیر میانی است چون می بایست میان دو مدیر وساطت نماید. در سازمان های که افراد از پائین رشد کرده و به مراتب بالاتر می رسند چون فنی هستند نمی توانند لزوماً قوه ادراک خوبی داشته باشند و نیز مدیران ارشد زیاد نباید فنی باشند ولی می بایست قوه ادراک خوبی داشته باشند به خاطر همین مسئله است که مدیران ارشد در سازمان ها در همان پست مدیر ارشد جابجا می شوند.آدمها اگر بخواهند ارتقا پیدا کنند باید بصورت افقی ارتقا پیدا کنند

کسانی که لیسانس مهندسی دارند فوق لیسانسشان را مدیریت می خوانند چون جنبه ادراکیشان را پرورش دهند مثلاً یک جراح مغز خوب لزوماً نمی تواند مدیر موفقی برای بیمارستان باشد چرا که تخصص و فن او جراحی مغز است و مثال خوبی که توسط یکی از دانشجویان مطرح شد مارادونا بود که باتوجه به این که بهترین بازیکن دنیا بود ولی درمربیگری موفق نبود ولی مربی او با توجه به این که اصلاً بازی نکرده بود ولی یکی از مربیان مطرح دنیای فوتبال بوده.

وظایف مدیریت
 • برنامه ریزی
 • سازمان دهی
 • هدایت
  • رهبری
  • انگیزش
  • ارتباط
 • کنترل

 برنامه ریزی:

 • تنها وظیفه مدیریت است که همه روی آنها اتفاق نظر دارند. البته استاد با توجه به محیط کنونی نقدهایی نیز بر برنامه ریزی وارد کردند.
 • لوتر گیویک برنامه ریزی را شامل پیش بینی عملیات اساسی وتعیین طرق اجرای آن به منظور تامین هدف سازمان می داند
 • فایول :عوامل وعناصر چهار گانه ای را برای برنامه ریزی خوب وصحیح لازم می داند این عوامل عبارتند از:
 • وحدت ، قابلیت انعطاف ، استمرار ، دقت
 • برنامه ریزی:طراحی برای یک آینده مطلوب است که بتوان توسط آن راه های موثر وقابل حصول را تعیین نمود.
 • برنامه ریزی:یک فرایند تصمیم گیری جهت رسیدن به وضعیت مطلوب آینده است.

مراحل عمده برنامه ریزی:
 •  تعریف مساله
 • اهداف رامشخص کنیم
 •  بررسی وضعیت فعلی در مقابل اهداف
 • تجزیه وتحلیل وارائه بهترین راه عملی وکاربردی (تصمیم گیری)
 • اجرا
 • ارزیابی نتایج   

تصمیم گیری مهمترین است چون هم در زندگی و هم درکار ،کاربرد دارد:

فرایندی خاص شامل انتخاب یک راه و روش از میان دو یا چند روش موجود (تصمیم گیری موقعی که چند راه داشته باشیم وبخواهیم یک راه را انتخاب کنیم صورت می گیرد)

فرایند تصمیم گیری هفت مرحله دارد:
 • مرحله اول: شامل تشخیص و تعیین مشکل و مسئله ای است که در راه تحقق هدف مانع ایجاد کرده است .در این مرحله باید کوشش شود مشکل اصلی و واقعی شناخته شود وبه درستی تعریف شود.
 • (اولین کار در تصمیم گیری مشکل ریشه یابی است)
 • مرحله دوم: یافتن راه حل های ممکن برای رفع مشکل مذکور است
 • مرحله سوم: انتخاب معیار برای سنجش  وارزیابی راه حل های ممکن است برای آنکه راه حل ها نسبت به هم مورد سنجش واقع شود لا زم است آن ها را به وسیله معیاری مورد بررسی قرار دهیم.
 • مرحله چهارم: وزن دهی به معیارها
 • مرحله پنجم: تعیین نتایج
 • مرحله ششم: ارزیابی راه حل ها
 • مرحله نهایی: انتخاب یک راه حل مناسب

مثال: 

انتخاب یک دانشگاه برای ادامه تحصیل برای یک فرد با شرایط خاص (شاغل، بالای ۳۰ سال، متاهل و …) (امتیازها بین ۱ تا ۱۰ داده شده اند)

وزن

۱۰%

۱۰%

۲۰%

۵۰%

۱۰%

۱۰۰%

۰.۱

۰.۱

۰.۲

۰.۵

۰.۱

۰.۱

دانشگاه

هزینه

کیفیت استاد

اعتبار مدرک

ساعت کلاس

دوری و نزدیکی

جمع

سراسری

۹

۹

۹

۲

۱

 

۰.۹

۰.۹

۰.۱۸

۰.۱

۰.۱

۲.۱۸

آزاد

۲

۷

۷

۴

۴

 

۰.۲

۰.۷

۰.۱۴

۰.۲

۰.۴

۱.۶۴

پیام نور

۳

۷

۶

۹

۶

 

۰.۳

۰.۷

۰.۱۲

۰.۴۵

۰.۶

۲.۱۷

غیر انتفائی

۵

۵

۵

۴

۹

 

۰.۵

۰.۵

۰.۱

۰.۲

۰.۹

۲.۲

علمی کاربردی

۷

۶

۴

۸

۹

 

۰.۷

۰.۶

۰.۸

۰.۴۰

۰.۹

۳.۴

 

بهترین تصمیم علمی کاربردی می باشد

 

دو نکته قابل توجه:
 • ما در امور رومزه در اکثر اوقات در ذهنمان گزینه ها را با توجه به معیارهایمان و وزنی که به آن ها می دهیم، سبک و سنگین می کنیم و در نهایت یکی را انتخاب می نماییم مگر اینکه گزینه ها و معیارها خیلی پیچیده شود. آن گاه معمولاً از دیگران کمک می گیرم. لذا جدول بالا را به ندرت در امور روزمره استفاده می کنیم و شاید بیشتر مناسب کسب و کار باشد.
 • افرادی که قوه شهود در آن ها از تجزیه و تحلیل شان قوی تر باشد، بیشتر به “حس” و “شم” شان اعتماد می کنند تا تحلیل های این چنینی. لذا ممکن است مدیری حتی پس از اینکه با اصرار اطرافیانش از روش تجزیه و تحلیلی استفاده نمود و گزینه ای جهت اعمال انتخاب شد و آن گزینه با شهودش مطابقت نداشت، شاید کمی در انتخاب آن مردد شود و یا اینکه اگر با تجزیه و تحلیل بین دو گزینه شک پیدا کرد، برای انتخاب آن ها از شهودش بهره برد.

نمودار فرایند تصمیم گیری

نمودار فرآیند تصمیم گیری
نمودار فرآیند تصمیم گیری

انواع برنامه ریزی

 • از نظر زمانی
 • کوتاه مدت: کمتر از ۱سال
 • میان مدت :۱ تا ۵ سال
 • بلند مدت: بیشتر از ۵سال

در اینجا استاد نکته مهمی در مورد نسبیت این اعداد و صنعتی که کسب و کار در آن مشغول است، ایراد فرمودند.

 • ازنظر حوزه
 • مالی
 • بازار یابی
 • نیروی انسانی
 • مسائل تولید وفروش

سازماندهی

هدایت

شامل سه بحث است:

 • رهبری
 • انگیزش
 • ارتباطات

 در پایان تکلیفی برای دانشجویان تعریف شد که می بایست یک تصمیم گیری را مریوط به کارخود با فرایند آن طبق جدول مثال دانشگاه برای ادامه تحصیل  در قالب اکسل آماده و پرینت آن را برای جلسه آینده ارائه نمایند و همچنین ازصفحه ۹۵ تا ۱۰۸کتاب “چرا نمی توانیم بیمه بیمه عمر بفروشیم” در جلسه بعد سوال خواهد شد.

باتشکر- رضا زحمت کش

گزارشات جلسات دیگر درس مدیریت کسب و کار و بهره وری واحد بیمه ایران

 

نمونه سوالات این درس

دانلود اسلایدهای درس

مشاهده نمرات دانشجویان ترم های گذشته در این درس
این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟
 • عالی 
 • جالب 
 • مفید 
 • خسته کننده 
 • به درد نخور 
فروشگاه محصولات ارگانیک اصیل آنلاین

این هم ببینید:

نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات - سری دوم

نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات – سری دوم

.:. نمونه سوالات درس مبانی فناوری اطلاعات .:. سری دوم .:. ساختار: مفهومی تحلیلی با ابتکار طراح و استفاده از منابع معتبر .:. طراح: علی ملاباقر .:.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *