مختصر و مفید

مغز انسان و حقیقت

مغز انسان و حقیقت 310x165 - مغز انسان و حقیقت

چند نفر از شما می‌دانید که کامپیوتر و مغز انسان نکات مشترک زیادی دارند؟وقتی شما اطلاعاتی به کامپیوتر می‌دهید چه انتظاری از تحلیل داده‌ها می‌رود؟

بیشتر بخوانید »