بایگانی/آرشیو برچسب ها : آشتی یا خود

پذیرفتن طبیعت خود، چه آثاری دارد؟

مختصر و مفید

چون اشخاص سالم طبیعت خود را به خوبی می پذیرند: ناگزیر از تحریف یا وارونه جلوه گر ساختن خویشتن نیستند. حالت تدافعی ندارند و خود را در پس نقاب ها یا نقش های اجتماعی پنهان می کنند. با خودشان در صلح و آشتی به سر می برند و این پذیرش همه ی سطوح وجود را در بر می گیرد. تمایلات …

بیشتر بخوانید »