بایگانی/آرشیو برچسب ها : آفرینش

حفظ یا بازیابی آفرینندگی خردسالی، یکی از عوامل تحقق خود!

مختصر و مفید

بیشتر ما زیر فشار مدرسه و سایر نیروهای اجتماعی این آفرینندگی خردسالی را از دست می دهیم. اما خواستاران تحقق خود آن را حفظ می کنند یا بعدها در زندگی آن را باز می یابند. منبع: شولتس، دو آن (۱۳۹۳)، روانشناسی کمال الگوهای شخصیت های سالم، ترجمه ی گیتی خوشدل، تهران: پیکان. ص ۱۱۴. این نوشته را چگونه ارزیابی می …

بیشتر بخوانید »