بایگانی/آرشیو برچسب ها : اثرات تجربیات دوران کودکی بر روان

چه مسائلی راهنمای شخصیت سالم در طول زندگی اش است؟

مختصر و مفید

به نظر آلپورت، نیروهای ناآگاه یا تجربه های کودکی رهنمون شخصیت سالم نیستند. به عقیده ی او، انگیزه های شخص بالغ گسترش یا تکمیل انگیزه های کودکی نیست. انگیزه های انسان بالغ اساساً مستقل از دوران کودکی اوست؛ یعنی مستقل از شرایط اولیه است. هم چنان که درخت بلوط کاملاً رشد یافته، از تخمی که روزگاری از آن تغذیه می …

بیشتر بخوانید »

ربایش هیجانی چیست؟

مختصر و مفید

دنیل گلمن تصریح می کند که هراس یا خشم های نهفته که ریشه در خاطرات فراموش شده، یا ضربه های دوران کودکی دارند و در اجزای دستگاه کناری ذخیره گردیده اند، می توانند از دریچه ی آمیگدالا، دیگر بار مجال بروز یابند و به خشونت هایی سهمگین بینجامد. گلمن داستان مردی را نقل می کند که در دوران کودکی مورد …

بیشتر بخوانید »