بایگانی/آرشیو برچسب ها : احسان کریمی

نمرات نهایی درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ترم ۹۲۳

نمرات درس مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

ملاحظات آمار نمرات این درس توجه دقت شود که این نمرات برای هر دانشجو شامل چهار قسمت است: نمره تمارین کلاسی (۲۰ نمره): الف {البته لازم به یادآوری است که هر کدام از هشت تمرین از ۲۰ نمره است اما در انتها مجموع به جای تقسیم بر ۸، تقسیم بر ۶ می شود؛ یعنی دانشجو مجاز بوده دو تمرین را …

بیشتر بخوانید »

نمرات نهایی درس مدیریت ارتباط با مشتری ترم ۹۲۳

نمرات درس مدیریت ارتباط با مشتری ترم 923

  ملاحظات آمار نمرات این درس توجه دقت شود که این نمرات برای هر دانشجو شامل سه قسمت است: نمره پاسخ به پرسش های کلاسی و حضور فعال در کلاس (بالای بیست نمره): الف نمره انجام پروژه های خارج از کلاس: ب نمره امتحان پایان ترم (۲۰ نمره): ج شیوه محاسبه این گونه خواهد بود: نمره نهایی = الف+ب+ج بدیهی …

بیشتر بخوانید »