بایگانی/آرشیو برچسب ها : تفاوت طبقاتی

شخصیت سالم با اقشار مختلف مردم چگونه برخورد می کند؟

مختصر و مفید

افراد کاملاً سالم در برابر همه ی مردم، صرف نظر از طبقه ی اجتماعی و سطح تحصیلات و وابستگی سیاسی یا دینی و نژاد و رنگ آن ها، بردبار و شکیبایند. برای خواستاران تحقق خود، این گونه تفاوت ها بی اهمیت است. به نظر مزلو، در واقع این گونه اشخاص به ندرت متوجه این تفاوت ها می شوند. حتی رفتارشان …

بیشتر بخوانید »