بایگانی/آرشیو برچسب ها : توانا بود هر که دانا بود

انسان برای توانستن خلق شده است نه نتوانستن!

مختصر و مفید

+: محمّد! می شود که همین باشی، همین قدر آگاه و مسلّط و فهیم؛ امّا این قدر تلخ نباشی؟ می شود که به راه خود بروی و در این راه، سنگ به سوی آنها که به راه تو نمی آیند، نپرانی، و قلب های شان را به درد نیاوری؟ می دانی پسرم، می شود حرفی خلاف آنچه همگان -به غلط- …

بیشتر بخوانید »