بایگانی/آرشیو برچسب ها : تکبر

هر صفتی که خدا در انسان قرار داده است، بر اساس مصلحت است!

… اگر در مواقعى که با اساسِ شخصیّت انسان- از نظر شخصیّت الهى، نه از نظر شخصیّت نفسى- مبارزه مى‏کنند، مثلًا یک شخص متکبّرى در مقابل انسان تکبّر مى‏کند و مَنیّت به خرج مى‏دهد، انسان نباید بگوید: آقا این مَنیّت تو درست است، و به تواضع بیفتد، و به خاک بیفتد و او را سجده کند! 🔸اینجا باید بگوید که: …

بیشتر بخوانید »

رذیلت کبر!

مختصر و مفید

🔆 ابوهاشم صوفی، قدس سره، گفته است که کوه را به نوک سوزن از بیخ کندن آسانتر است از رذیلت کبر از دل بیفکندن! 🔆 لاف بی کبری مزن، کان از نشان پای مور در شب تاریک بر سنگ سیه پنهان تر است وز درون کردن برون آسان مگیر آن را کزان کوه را کندن به سوزن از زمین آسانترست …

بیشتر بخوانید »