بایگانی/آرشیو برچسب ها : راهکار خودشکوفایی

رشد هویتی اغلب چه زمانی رخ می دهد و لازمه ی آن چیست؟!

مختصر و مفید

الن واترمن و همکاران معتقدند رشد هویتی اغلب زمانی محقق می گردد که ما درگیر فعالیت هایی باشیم که استعدادهای درونی مان را دست مایه قرار می دهند. لازمه ی یک چنین رخدادی این است که: میان سطح قابلیت های ما با کار مورد نظر، مناسبت وجود داشته باشد. حس کنیم در حال حرکت به سوی آرمان ها و خواست …

بیشتر بخوانید »