بایگانی/آرشیو برچسب ها : رد نکردن درخواست دیگران

پاسخگویی مثبت به خواسته های متناقض دیگران،چه پیامدهایی برای ما در پی دارد؟!

مختصر و مفید

اگر به همه ی خواسته های متفاوت و متناقض اطرافیان خود پاسخ دهید، به زودی خواهید فهمید که چیزی برای پاسخگویی نخواهید داشت! کسی که اصول و قواعد را برای تأثیرگذاری خوشایند یا همراهی دیگران زیر پا گذارد، در نهایت به شرایطی خواهد رسید که دیگران در برخورد با او، اصول و قواعد لازم را رعایت نمی کنند! منبع: دهستانی، …

بیشتر بخوانید »