بایگانی/آرشیو برچسب ها : رذیلت کبر

رذیلت کبر!

مختصر و مفید

🔆 ابوهاشم صوفی، قدس سره، گفته است که کوه را به نوک سوزن از بیخ کندن آسانتر است از رذیلت کبر از دل بیفکندن! 🔆 لاف بی کبری مزن، کان از نشان پای مور در شب تاریک بر سنگ سیه پنهان تر است وز درون کردن برون آسان مگیر آن را کزان کوه را کندن به سوزن از زمین آسانترست …

بیشتر بخوانید »