بایگانی/آرشیو برچسب ها : رشد روان شناختی

غرقه شدن مستلزم چه چیزی است و به چه آثار مفیدی منتهی می شود؟!

مختصر و مفید

«غرقه شدن» مستلزم بهره مندی از سطح بالایی از رشد روان شناختی است و با افزایش سهم «غرقه شدن» در زندگی فرد، جنبه های متعدد زندگی وی به نوعی سروسامان یافته و به تدریج کل واحد هماهنگی را تشکیل خواهند داد. چراکه وقوع جریان، بی دلیل نمی تواند باشد و هر فرایند جریانی که رخ می دهد واجد یک دلیل، …

بیشتر بخوانید »