بایگانی/آرشیو برچسب ها : رفتار فرد عقده ای

نقش عقده ها در زندگی انسان!

مختصر و مفید

یونگ یک جنبه ی مهم ناهشیار شخصی را عقده ها خوانده است. مقصود از عقده، مجموعه ای از عواطف و خاطره ها و اندیشه های مربوط به موضوعی مشترک است. به عبارت دیگر، عقده ها شخصیت کوچکتری در درون شخصیت کلی هستند و ویژگی آن ها اشتغال ذهنی شدید نسبت به چیزی است. برای نمونه، زمانی که می گوییم شخصی …

بیشتر بخوانید »