بایگانی/آرشیو برچسب ها : روابط خانوادگی

چرا با وجود جدایی های بسیار در عصر کنونی، باز هم مردم ازدواج می کنند؟!

Marriage & Divorce (Mollabagher.com)

بسم الله الرحمن الرحیم بک و بک-گرنشایم دوره ی ما را دوره ای آکنده از منافع متضاد خانواده، کار، عشق و آزادی برای تعقیب اهداف فردی می دانند. این تصادم ارزش ها در روابط شخصی به شدت احساس می شود، مخصوصاً وقتی دو «زندگینامه ی بازار کار» وجود داشته باشد، نه یکی، که باید به آن سروسامان داد. مقصود آن …

بیشتر بخوانید »