بایگانی/آرشیو برچسب ها : روابط علّی

۵ اصل اثبات‌گرایی

لینکلین و گوبا پنج اصل را برای اثبات گرایی بر می شمارند ( مهدوی و شریفی، ۱۳۸۶) هستی شناسی این بحث به ماهیت واقعیت از نظر پارادایم اثباتی- تحصّلی بر می گردد. از نظر این پارایم واقعیت (Fact) مجرّد وجود دارد و در بیرون از فرد قرار می گیرد. قابل مشاهده و اندازه گیری، محسوس و عینی (Concrete) است؛ معرفت …

بیشتر بخوانید »