بایگانی/آرشیو برچسب ها : روانشناسی کمال

منحصر به فرد بودن هر انسانی در هر لحظه!

مختصر و مفید

نتایج نگرش های پیرامون شخصیت سالم نه تنها در مورد افراد متفاوت، بلکه در سنین مختلف یک فرد واحد نیز متفاوت است. ارزش ها و خواست ها و نیازها و بیم ها و امیدهای ما در هر مرحله ی رشد و پرورش دگرگون می شود. شخصیت ما از کودکی تا نوجوانی، از جوانی تا میانسالی و سپس تا کهولت پیوسته …

بیشتر بخوانید »

تأثیر نهادن بر محیط از راه نقش بازی کردن، نشانه ی چیست؟!

مختصر و مفید

تأثیر نهادن بر محیط از راه نقش بازی کردن به منظور جلب حمایت، نشانه ی روان نژندی و نبودن بلوغ است. نیرویی که باید صرف رشد و پرورش ما شود، برای تأثیر نهادن بر دیگران به کار می رود. به بردگانی تبدیل می شویم که برای دریافت آن چه خودمان نمی توانیم به خودمان بدهیم، به دیگران چشم می دوزیم. …

بیشتر بخوانید »

کودک به هنگام رشد با چه وضعیت هایی رو به رو می شود؟

مختصر و مفید

کودکان به هنگام رشد با یکی از این دو وضعیت رویاروی می گردند: یا لوس می شوند و یا دچار ناکامی شدید می گردند. کودک به آسانی می تواند لوس شود. ممکن است پدر و مادر به جای آن که بگذارند کودک خود پاسخ پرسش هایش را بجوید، به همه ی پرسش هایش پاسخ دهند. یا شاید هر چه کودک …

بیشتر بخوانید »

آیا هدف فطری همه ی موجودات یکیست؟!

مختصر و مفید

افراد کاملاً سالم هیچ یک از استعدادهای بالقوه ی خود را بی استفاده نمی گذارند و به دور نمی افکنند؛ همه ی آن ها را به کار می گیرند. چنین اشخاصی با همه ی جنبه هایشان در ارتباطند و هیچ کدام آن ها را آزاردهنده و تهدیدکننده نمی یابند. اشخاص سالم کاملاً خودشانند، کاملاً آگاهند و کارآیی فراوان دارند. زمانی …

بیشتر بخوانید »

زندگی در گذشته، حال یا آینده؟!

مختصر و مفید

جنبه ی دیگر نگرش پرلز به شخصیت انسان، تأکید بر حال به عنوان تنها واقعیت موجود است. به اعتقاد پرلز، جز این زمان و این مکان چیز دیگری برای ما نیست. گذشته وجود ندارد و آینده هم هنوز نیامده است. خاطرات گذشته مان و پیش بینی های آینده مان فقط در زمان حال تجربه می شوند. کسانی که چنان می …

بیشتر بخوانید »

بین از دست دادن چرای زندگی با تحمل چگونگی وجودمان چه ارتباطی وجود دارد؟

مختصر و مفید

ظاهراً عده ی بیشماری از ما «چرای» زندگی خود را از دست داده ایم و به همین سبب تحمل «چگونه»ی وجودمان، هرچند سرشار از رفاه و وفور باشد، دشوارتر شده است. منبع: شولتس، دو آن (۱۳۹۳)، روانشناسی کمال الگوهای شخصیت های سالم، ترجمه ی گیتی خوشدل، تهران: پیکان. ص ۱۶۹. این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟عالی ()جالب ()مفید ()خسته کننده ()به درد نخور () …

بیشتر بخوانید »

آیا در تمامی شغل ها می توان به تحقق خویشتن خویش پرداخت؟

مختصر و مفید

جنبه ی مهم کار، محتوای آن نیست بلکه شیوه ی انجام آن است. این چیزی است که به زندگی معنا می بخشد. بدین ترتیب، مسأله ی مهم خود شغل (نیروی برونی) نیست بلکه چیزی است که در قالب شخصیت خویش چون انسان هایی یکتا (نیروی درونی) بر شغل می افزاییم. فرانکل زنی را مثال می آورد که به شغل پرستاری …

بیشتر بخوانید »

آیا جستجوی معنا، تنش درونی را کاهش می دهد؟!

مختصر و مفید

جستجوی معنا می تواند وظیفه ای آشوبنده و مبارزه جویانه باشد و تنش درونی را افزایش دهد نه کاهش. در واقع، فرانکل این افزایش تنش را شرط لازم سلامت روان می داند. زندگی خالی از تنش، زندگی رو به ثبات و توازن تنش درون، محکوم به روان نژندی اندیشه زاد است؛ این زندگی بی معناست. شخصیت سالم در سطح معینی …

بیشتر بخوانید »

تغییر توجه انسان از جهان برون به جهان درون برای تحقق خود!

مختصر و مفید

یونگ یادآوری می کند که کانون توجه نیمه ی اول زندگی، جهان برون است. اما نیمه ی دوم زندگی باید وقف جهان درونی ذهنی شود که تا آن وقت از آن غفلت شده است. گرایش شخصیت باید درونگرا شود. تأکیدی که پیشتر بر هشیاری بود، باید با آگاهی از تجربه های ناهشیار تعدیل شود. علائق شخص باید از امور جسمانی …

بیشتر بخوانید »

آیا در شرایط تغییرناپذیر سرنوشت هم می توان به زندگی معنا بخشید؟!

مختصر و مفید

ارزش های خلاق و تجربی، با تجربه های غنی سرشار و مثبت انسانی –غنای زندگی خواه از طریق آفرینش خواه از طریق تجربه- سروکار دارد. اما زندگی فقط متشکل از تجربه های غنی و والا نیست. رویدادها و نیروهای دیگری چون: بیماری، مرگ یا وضعیتی که خود فرانکل در آشویتس با آن رویاروی گردید، زندگی مان را محدود می کنند. …

بیشتر بخوانید »