بایگانی/آرشیو برچسب ها : روان نژند یعنی

روان نژندی و روان پریشی به چه معناست؟!

مختصر و مفید

Neurosis (= روان نژندی)، اختلال خفیف ذهنی است که ویژگی آن ناآگاهی بیمار از ناراحتی خود، کشمکش ها و تعارض ها، واکنش های ناشی از اضطراب و لطمه دیدن جزیی از شخصیت خود است و اغلب با هراس ها، اختلال های گوارشی، و رفتار ناشی از وسواس ها و اجبارهای درونی همراه است. – م. Psychotic (= روان پریشی)، اختلال …

بیشتر بخوانید »