بایگانی/آرشیو برچسب ها : روان نژند

رابطه خواستاران تحقق خود با تنهایی!

مختصر و مفید

خواستاران تحقق خود نیاز شدیدی به خلوت گزینی و تنهایی دارند. با آن که از تماس با دیگران پرهیز نمی کنند، ظاهراً به دیگران نیازی ندارند. برای کسب رضایت به دیگران متکی نیستند و در نتیجه می توانند دور و برکنار از مردم بمانند. رفتار و احساساتشان تنها از آن خودشان است. یعنی می توانند خودشان تصمیم بگیرند. به نتایج …

بیشتر بخوانید »

به نظر هاروی کاشینگ تنها راه دوام آوردن زندگی چیست؟!

مختصر و مفید

آلپورت یادآوری می کند ممکن است کسانی که از مهارت هایی برخوردارند، روان نژند باشند. ولی نمی توان شخص بالغ و سالمی را یافت که مهارت هایش را به کارش معطوف نساخته باشد. این حس تعهد در اشخاص سالم به اندازه ای نیرومند است که وقتی گرم کار خود می شوند، می توانند هر گونه مکانیسم دفاعی یا سائق مربوط …

بیشتر بخوانید »

تفاوت روابط محبت آمیز انسان ها در چیست؟!

مختصر و مفید

میان روابط محبت آمیز روان نژندها و شخصیت های سالم تفاوتی هست. روان نژندها بسیار بیشتر از محبتی که به دیگران می کنند، به محبت آن ها نیاز دارند. محبت روان نژندها با قید و شرط ها و اجبارهایی همراه است که دوسویه نیست. محبت اشخاص سالم بی قید وشرط است، نه فلج کننده و الزام آور! منبع: شولتس، دو …

بیشتر بخوانید »

روان نژندی و روان پریشی به چه معناست؟!

مختصر و مفید

Neurosis (= روان نژندی)، اختلال خفیف ذهنی است که ویژگی آن ناآگاهی بیمار از ناراحتی خود، کشمکش ها و تعارض ها، واکنش های ناشی از اضطراب و لطمه دیدن جزیی از شخصیت خود است و اغلب با هراس ها، اختلال های گوارشی، و رفتار ناشی از وسواس ها و اجبارهای درونی همراه است. – م. Psychotic (= روان پریشی)، اختلال …

بیشتر بخوانید »