بایگانی/آرشیو برچسب ها : روش های ارتباط موفق

بیان مؤثر – استفاده از الگوی پیشامد / پیامد / انتظار

مختصر و مفید

یکی از شیوه های مؤثر در بیان درخواست الگوی پیشامد / پیامد / انتظار است. به این مثال ها توجه کنید: الگوی نامناسب: آقا این چه وقت آمدنه؟ فهم و شعور هم خوبه والا! الگوی مناسب: امیر، شما وقتی دیر به جلسات تیم می رسید (پیشامد)، نظم جلسات به هم می خورد (پیامد)، انتظار داریم هر وقت دیر کردید، به …

بیشتر بخوانید »