بایگانی/آرشیو برچسب ها : غلبه بر ناامنی

عدم رشد انسان در زندگی بی تنش

مختصر و مفید

بشر در بستر یک احساس امنیت نسبی و پذیرش ناامنی رشد می کند. رشد در ناامنی صورت می گیرد نه در امنیت مطلق. تمام دستاوردهای فیزیکی و روانی بشر بر پایه ی احساس ناامنی و برای غلبه بر آن بوده است. به گفته ی مازلو (Mazlow) روان­شناس آمریکایی انسان های در پی رشد خود فعلیت ­بخش (Self actuslized) حتی خودآگاه …

بیشتر بخوانید »