بایگانی/آرشیو برچسب ها : فاطمه میرزابابایی

تعاریف موسسه، شرکت، سازمان، هلدینگ و …

مرکز آموزشی سبک زندگی ارزش آفرینانه

مشخصات تدوین، پژوهش یا پروژه توجه در ابتدا موسسه و شرکت (کمپانی) را توضیح می دهم و سپس به بررسی بعضی از سازمان ها می پردازم. موسسه مؤسسه واحدی است که با نام و هدف معین در مالکیت بخش عمومی و یا خصوصی یا ترکیبی از این دو قرار دارد که به فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی می پردازد …

بیشتر بخوانید »