بایگانی/آرشیو برچسب ها : فرارفتن از خود

آیا در شرایط تغییرناپذیر سرنوشت هم می توان به زندگی معنا بخشید؟!

مختصر و مفید

ارزش های خلاق و تجربی، با تجربه های غنی سرشار و مثبت انسانی –غنای زندگی خواه از طریق آفرینش خواه از طریق تجربه- سروکار دارد. اما زندگی فقط متشکل از تجربه های غنی و والا نیست. رویدادها و نیروهای دیگری چون: بیماری، مرگ یا وضعیتی که خود فرانکل در آشویتس با آن رویاروی گردید، زندگی مان را محدود می کنند. …

بیشتر بخوانید »