بایگانی/آرشیو برچسب ها : فقط پول

گزارش جلسه نهم درس کارآفرینی – واحد ۵۵

گزارش جلسه

مشخصات گزارش توجه به نام خدا رویکرد روانشناسی (ویژگی های شخصیتی) در کارافرینی تفاوت های بین کارآفرینان و غیرکارآفرینان کارآفرینان: مکتب ویژگی های فردی اعتقاد دارد که افراد کارافرین به دنیا آمده اند و این جوهره در ذاتشان بوده است. دارای مرکز کنترل درونی می باشند. یعنی موفقیت و شکست را به خود ربط می دهند و نه به دیگران. …

بیشتر بخوانید »