بایگانی/آرشیو برچسب ها : نقش تجربه ها در دیدگاه انسان به زندگی

یک لحظه اوج ارزش تجربی، می تواند سراسر زندگی انسان را سرشار از معنا سازد!

مختصر و مفید

شاید معنا فقط در لحظات خاصی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، نمی توانیم در همه ی لحظه های وجود معنایی بیابیم. به هر جهت، واقعیت پراکندگی ما، از معنادار بودن کلی زندگی نمی کاهد. فرانکل می نویسد: همان گونه که ارتفاع کوه را با بلندی قله ی آن و نه با سطح دره های آن می سنجند، پس معنادار …

بیشتر بخوانید »

ارزش های خلاق و ارزش های تجربی، چگونه به زندگی معنا می بخشند؟!

مختصر و مفید

ارزش های خلاق که با فعالیت آفریننده و زایا ادراک می شود، معمولاً ناظر به نوعی کار است. هر چند که ارزش های خلاق را می توان در همه ی زمینه های زندگی نمایان ساخت. با عمل آفریدن اثری ملموس یا اندیشه ای ناملموس یا خدمت به دیگران که بیانی فردی است، می توان به زندگی معنا بخشید. اگر لازمه …

بیشتر بخوانید »