بایگانی/آرشیو برچسب ها : نقش تجربه ها در زندگی

یک لحظه اوج ارزش تجربی، می تواند سراسر زندگی انسان را سرشار از معنا سازد!

مختصر و مفید

شاید معنا فقط در لحظات خاصی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، نمی توانیم در همه ی لحظه های وجود معنایی بیابیم. به هر جهت، واقعیت پراکندگی ما، از معنادار بودن کلی زندگی نمی کاهد. فرانکل می نویسد: همان گونه که ارتفاع کوه را با بلندی قله ی آن و نه با سطح دره های آن می سنجند، پس معنادار …

بیشتر بخوانید »

ارزش های خلاق و ارزش های تجربی، چگونه به زندگی معنا می بخشند؟!

مختصر و مفید

ارزش های خلاق که با فعالیت آفریننده و زایا ادراک می شود، معمولاً ناظر به نوعی کار است. هر چند که ارزش های خلاق را می توان در همه ی زمینه های زندگی نمایان ساخت. با عمل آفریدن اثری ملموس یا اندیشه ای ناملموس یا خدمت به دیگران که بیانی فردی است، می توان به زندگی معنا بخشید. اگر لازمه …

بیشتر بخوانید »

نیرومندترین عامل شخصیت انسان چیست؟!

مختصر و مفید

همان گونه که هر یک از ما از تجربه هایی که در گذشته گرد آورده ایم سرشاریم، نوع بشر نیز چنین است. مخزن این تجربه های مشترک تکاملی، ژرف ترین و دست نیافتنی ترین سطح شخصیت انسان یا ناهشیار جمعی است که اساس شخصیت فرد قرار می گیرد. ناهشیار جمعی، رفتار کنونی فرد را هدایت می کند و بنابراین، نیرومندترین …

بیشتر بخوانید »