بایگانی/آرشیو برچسب ها : نقش سیاست در کار تیمی

موانع «سیاسی» عدم توسعه ی کار تیمی

مختصر و مفید

موانع «سیاسی» عدم توسعه ی کار تیمی حاکمیت و ترویج نگرش های فردگرایانه در حکومت های پیشین ترویج فرهنگ سلطه و سیطره ی فرد بر گروه در حکومت های پیشین تغییرات پیوسته ی مدیریتی و بی ثباتی در مدیریت ها تأثیر حکومت های استبدادی در طول نسل های پی در پی و بی توجهی به حاکمیت جمعی منبع: دهستانی، منصور …

بیشتر بخوانید »