بایگانی/آرشیو برچسب ها : نقش فرهنگ در کار تیمی

موانع «فرهنگی» عدم توسعه ی کار تیمی

مختصر و مفید

موانع «فرهنگی» عدم توسعه ی کار تیمی سیطره ی تأثیر حکومت های استبدادی پیشین نگرش منفی نسبت به کار و تلاش باورهای نادرست نسبت به کار تیمی و گروهی (کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من)! ساختارهای ناکارامد آموزشی و تربیتی (نظام آموزشی رقابت پرور، فردگرا، تست زن) منبع: دهستانی، منصور (۱۳۹۳)، از من تا ما، قم: میم. ص …

بیشتر بخوانید »