بایگانی/آرشیو برچسب ها : نقش معنا در زندگی

آیا در شرایط تغییرناپذیر سرنوشت هم می توان به زندگی معنا بخشید؟!

مختصر و مفید

ارزش های خلاق و تجربی، با تجربه های غنی سرشار و مثبت انسانی –غنای زندگی خواه از طریق آفرینش خواه از طریق تجربه- سروکار دارد. اما زندگی فقط متشکل از تجربه های غنی و والا نیست. رویدادها و نیروهای دیگری چون: بیماری، مرگ یا وضعیتی که خود فرانکل در آشویتس با آن رویاروی گردید، زندگی مان را محدود می کنند. …

بیشتر بخوانید »

آیا راه های معنا بخشیدن به زندگی، متناظر با نظام های بنیادی ارزش هاست؟!

مختصر و مفید

سه راه معنا بخشیدن به زندگی، متناظر با سه نظام بنیادی ارزش هاست: ارزش های خلاق، ارزش های تجربی و ارزش های گرایشی. منبع: شولتس، دو آن (۱۳۹۳)، روانشناسی کمال الگوهای شخصیت های سالم، ترجمه ی گیتی خوشدل، تهران: پیکان. ص ۱۶۱. این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟عالی ()جالب ()مفید ()خسته کننده ()به درد نخور () ۰ لینک کوتاه:

بیشتر بخوانید »