بایگانی/آرشیو برچسب ها : نوشتن مقاله

مقاله می‌دهم پس هستم!

مقاله

مبانی مقاله سازی کتره ای در مجلات علوم انسانی ایران نویسنده: محمد(میلاد) ملاعبدالوهاب دانشجوی دوره پست دکترای  علوم اجتماعی در دانشگاه وست تگزاس اینتر مدی‌ایت واژگان کلیدی: استاد راهنما، استاد مشاور، استاد مقاله باز، پایان نامه، تأویل کیلویی، تحلیل کتره ای، جفت گیری، جفنگیات، جنس ماده، جنس نر، صدر اسلام، لاطائلات علمی، مقاله ISI .:. مقدمه .:. انتونیو گرامشی (Antonio …

بیشتر بخوانید »