بایگانی/آرشیو برچسب ها : نوع استفاده از کلمات

دایره لغات و دایره نیاز هر فرد، چه چیزی را نشان می دهند؟

مختصر و مفید

نه تنها دایره لغات بلکه نحوه ترکیب و نوع استفاده از آن ها نیز وسعت فکری هر کسی را نشان می دهد اما دایره نیاز، عمق احساس و دردمندی هر فردی نشان می دهد که ظرفیت او چقدر است. منبع: کریمی، عبدالله (۱۳۹۴)، کارآفرینان چگونه می اندیشند، تهران: آراد کتاب. ص ۱۶۰. این نوشته را چگونه ارزیابی می کنید؟جالب ()عالی ()مفید ()خسته کننده ()به …

بیشتر بخوانید »