بایگانی/آرشیو برچسب ها : نکاتی کلیدی برای مدیران عالی و مدیران اجرایی

اثر سوء به تعویق انداختن تصمیم ها!

مختصر و مفید

اگر تصمیم گیری های خود را به تعویق بیاندازید و یا در مورد آنها تعلل کنید، این امر کم کم جزء عادات شما می گردد و موجب از دست دادن فرصت ها، افزایش فشارها و از دست رفتن زمان می شود. منبع: ستی، راجیو (۱۳۷۷)، مدیریت برتر زمان: نکاتی کلیدی برای مدیران عالی و مدیران اجرایی، نازلی سیدگرگانی، تهران: نسل …

بیشتر بخوانید »