بایگانی/آرشیو برچسب ها : نکات قبل از تشکیل تیم

مهم ترین پرسش ها در زمان تیم سازی کدامند؟!

مختصر و مفید

مهم ترین پرسش هایی که در زمان تیم سازی می بایست از خود بپرسید این هاست: آیا اعضای بالقوه ی تیم تجربه ی مرتبط با تیم دارند؟ آیا افراد داوطلب به راحتی با نقش های کلیدی مورد نیاز در تیم هماهنگ می شوند؟ کاندیداها نیروهای بالقوه ی خود را در تیم چگونه می بینند؟ آیا کاندیداها برای اهداف تیم اشتیاق …

بیشتر بخوانید »