بایگانی/آرشیو برچسب ها : نگرش خواستاران تحقق به نقاط ضعف و قوت

نگرش خواستاران تحقق به نقاط ضعف و قوت خود چگونه است؟

مختصر و مفید

خواستاران تحقق، نقاط ضعف و قدرت خویش را بدون شکوه و نگرانی می پذیرند. در واقع زیاد بدانها نمی اندیشند. حتی افراد کاملاً سالم هم دارای ضعف ها و معایبی هستند. اما از این بابت احساس گناه و شرمساری نمی کنند. طبیعت خود را به همان صورتی که هست می پذیرند. مزلو می گوید: «کسی که از خیس بودن آب، …

بیشتر بخوانید »