بایگانی/آرشیو برچسب ها : هدف نهایی موجودات

یک زندگی خوب انسانی، مستلزم چه چیزی است؟!

مختصر و مفید

اصولی مانند بقا و توالد و تناسل برای ما حیاتی محسوب می شوند، اما کافی نیستند. یک زندگی خوب انسانی مستلزم کشف و تحقق بخشیدن به استعدادهای بالقوه و فطری نهفته در طبیعت ماست. غایت پرنده پرواز، هدف یک دانه ی بلوط تبدیل شدن به درخت بلوط و سرنوشت یک کودک تبدیل شدن به یک انسان بزرگسال است. طبیعت به …

بیشتر بخوانید »