بایگانی/آرشیو برچسب ها : هدف ها و برنامه ها

چه مسائلی راهنمای شخصیت سالم در طول زندگی اش است؟

مختصر و مفید

به نظر آلپورت، نیروهای ناآگاه یا تجربه های کودکی رهنمون شخصیت سالم نیستند. به عقیده ی او، انگیزه های شخص بالغ گسترش یا تکمیل انگیزه های کودکی نیست. انگیزه های انسان بالغ اساساً مستقل از دوران کودکی اوست؛ یعنی مستقل از شرایط اولیه است. هم چنان که درخت بلوط کاملاً رشد یافته، از تخمی که روزگاری از آن تغذیه می …

بیشتر بخوانید »