بایگانی/آرشیو برچسب ها : هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد

نسبی بودن رفتار در شرایط مختلف!

مختصر و مفید

یک عمل خاص ممکن است در یک شرایط خوب و در شرایطی دیگر، ناپسند تلقی شود. مثلاً اگر در یک استادیوم ورزشی، حین مسابقه برای صدا زدن دوستتان فریاد بزنید، ایرادی بر شما وارد نیست. اما آیا همین کار را می توان در حین مراسم مذهبی یا رسمی صورت داد؟ هق هق و ناله در یک مراسم ختم مناسبت دارد، …

بیشتر بخوانید »