بایگانی/آرشیو برچسب ها : پژوهش کیفی

ویژگی‌های پژوهش کیفی

پاتن (۱۹۹۰) معتقد است که پژوهش کیفی دارای ویژگی‌های زیر است (ایمان، ۱۳۹۱ ب): پژوهشی طبیعت گرایانه است که در آن موقعیت‌های جهان واقعی آن طوری که کنشگران آشکار می کنند، مطالعه می‌شود؛ تحلیلی استقرایی است که در آن پژوهشگر در جزئیات غوطه ور می‌شود، تا مقولات مهم را کشف کند؛ پژوهشی کل‌نگرانه است که در آن همۀ پدیده‌های مورد …

بیشتر بخوانید »