بایگانی/آرشیو برچسب ها : پیاده سازی فناوری اطلاعات در سازمانها

گزارش جلسه پنجم درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات – واحد ۵۵

گزارش جلسه

مشخصات گزارش توجه # جوامع اطلاعات مبتنی بر دانایی و دانش => نیروی انسانی سرچشمه فکر افزاری # کارگر اطلاعاتی: پورات : کارگران اطلاعاتی فقط کسانی نیستند که با ماشین ها و فناوری اطلاعات کار میکنند , بلکه همه کسانی هستند که در امور تولید – توزیع – هماهنگی و پردازش دانش فعالیت دارند من جمله : روان پزشکی – …

بیشتر بخوانید »