بایگانی/آرشیو برچسب ها : پیچیدگی فرآیند انتقال اعتبار

گزارش جلسه هشتم درس خدمات الکترونیک – واحد ۵۵

گزارش جلسه

مشخصات گزارش توجه به نام خدا جلسه هشتم خدمات الکترونیک نیم ساعت بعد از کلاس کارآفرینی راس ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه تشکیل شد. درابتدای کلاس استاد فرم های مربوط  به شاخص های ارزیابی ارائه شفاهی را بین بچه ها پخش کردن. سپس دو نفر از دانشجویان آماده ارائه دادن شدن که مشخصات کتاب به شرح ذیل بود: نام کتاب: بانکداری الکترونیکی …

بیشتر بخوانید »