بایگانی/آرشیو برچسب ها : چرا نه بگوییم

پاسخگویی مثبت به خواسته های متناقض دیگران،چه پیامدهایی برای ما در پی دارد؟!

مختصر و مفید

اگر به همه ی خواسته های متفاوت و متناقض اطرافیان خود پاسخ دهید، به زودی خواهید فهمید که چیزی برای پاسخگویی نخواهید داشت! کسی که اصول و قواعد را برای تأثیرگذاری خوشایند یا همراهی دیگران زیر پا گذارد، در نهایت به شرایطی خواهد رسید که دیگران در برخورد با او، اصول و قواعد لازم را رعایت نمی کنند! منبع: دهستانی، …

بیشتر بخوانید »

مهم ترین کلمه در رهبری، مدیریت و رشد شغلی چیست؟!

مختصر و مفید

«نه» کلمه ای دو حرفی اما یکی از مهم ترین کلمات در رهبری، مدیریت و رشد شغلی است. یادگیری «نه» گفتن (در مواقع لزوم)، یکی از مهم ترین مهارت های کاری، سازمانی و مدیریتی است. «نه» گفتن به معنی نپذیرفتن کار و مسئولیت یا از زیر کار در رفتن نیست بلکه روشی برای کنترل کار و زندگی شخصی و تعادل …

بیشتر بخوانید »