بایگانی/آرشیو برچسب ها : چرخه پیاده سازی امنیت اطلاعات

گزارش جلسه پانزدهم درس کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات – واحد ۵۵

گزارش جلسه

مشخصات گزارش توجه بنام یگانه هستی بخش استاد پس از شروع کلاس موضوع بحث این جلسه را امنیت اطلاعات، اهداف و کاربرد آن بیان کردند . و در ابتدا به بررسی هدف های امنیت اطلاعات پرداختند و گفتند : هدف از امنیت اطلاعات، قراردادن اطلاعات فقط در دسترس افراد مجاز به دستیابی است. و برای دستیابی به آن چند شرط …

بیشتر بخوانید »